Gå til hovedindhold

Vejle Kommune ruller den sorte løber ud

Kunden
Vej & Park, Vejle Kommune

Udfordringen
I 2017 stod Vej & Park i Vejle Kommune overfor et historisk stort asfaltprojekt. I alt 228 kilometer veje skulle have ny asfaltbelægning, hvilket svarer til over 10 procent af alle kommunens asfaltveje. 

Det var vigtigt for Vejle Kommune, at det blev en god proces i forhold til de berørte borgere, der måske ville opleve, at deres vej var spærret i en periode, og at støjende entreprenørmaskiner forstyrrede morgenfreden. Kommunikationen og dialogen med grundejere og trafikanter skulle derfor have høj prioritet under hele projektet. 

Processen
I samarbejde med Tankegang udviklede Vejle Kommune i første omgang en detaljeret kommunikationsstrategi for hele projektet. En vigtig pointe var, at de kommunale medarbejdere tog ud og mødte borgene ansigt til ansigt. Formålet var at gøre borgerne trygge ved at give udførlig information og tage den nødvendige dialog, inden asfaltsjakkene dukkede op på vejen. 

Hovedbudskabet i alle medier og på møderne skulle være: Ja, det kommer til at støve og støje, men vi prøver at gøre det så hurtigt og så hensynsfuldt som muligt for trafikanter og beboere i områderne. Og husk på: Asfaltarbejdet giver kommunen et kæmpeløft til gavn for alle borgere og trafikanter mange år frem i tiden. 

Løsningen
Overliggeren for informationskampagnen blev sloganet ’Vi ruller den sorte løber ud’ – suppleret med en markant og let genkendelig grafik. Medier og kanaler var blandt andet skurvognsmøder med borgerne, en lille animationsfilm med den gode historie, opslag på Facebook, banner på kommunens hjemmeside, breve til husejerne, pjece i postkassen og pressemeddelelser. 

Til skurvognsmøderne dukkede hver gang mellem 100 og 300 borgene op, der alle blev mødt med forståelse og fleksibilitet i forhold til deres ønsker. Havde en borger for eksempel konfirmation eller guldbryllup i perioden, flyttede asfaltsjakket over på en anden vej den pågældende dag. 

Med strategien om at informere og gå i dialog med borgerne, inden asfaltarbejdet gik i gang, blev mange udfordringer taget i opløbet. De involverede medarbejdere fra Vej & Park i Vejle Kommune kan i dag se tilbage på et særdeles vellykket projekt med høj tilfredshed hos både borgere og politikere. 

About