Gå til hovedindhold

Tak for mad i Kolding

Kunden
Renovation Kolding

Udfordringen
Kolding Kommune skal i 2018 – 2020 indføre indsamling af madaffald fra alle husstande. Det sker i etaper, og netop det er en kommunikationsmæssig udfordring.

Mens nogle husstande endnu venter på at komme med, er andre begyndt, mens endnu andre får besked på, at de skal i gang om få måneder.

Der er mange budskaber, målgrupper og situationer, som skal håndteres samtidigt, og det skal fortælles på en letforståelig måde.

Processen
Arbejdet med kommunikationsplanen gik i gang, inden den endelige løsning var helt på plads.

Vi holdt en lille workshop for nøglepersoner på opgaven og for kommunikationsfolk.

Her drøftede vi tidsplan, forløb, budskaber og virkemidler.

Her blev vi også enige om det overordnede budskab: Tak for mad. Det ligger i tråd med Renovations kommunikationsstrategi, som bygger på anerkendelse af borgernes indsats.

Løsningen
Kommunikationsstrategien blev et samlet billede, som beskriver faserne fra planlægning frem til gennemførelse og opfølgning.

FØR: Hvordan inddrager vi borgere og foreninger og hvordan informerer vi dem

UNDER: Hvordan sikrer vi, at folk opdager det nye og at de tager det til sig.

EFTER: Hvordan hjælper vi bedst muligt folk med at sortere, så ordningen opleves som en succes.

About