Gå til hovedindhold

Persondata i Tankegang

Tankegangs kontakt-kartotek indeholder oplysninger om kunder og samarbejdspartnere.
Vi har registreret dette:

  • Navn
  • Titel
  • Arbejdsområde
  • Arbejdsadresse
  • Arbejdstelefon
  • Arbejdsmail

 

Desuden kan vi under den enkelte person gemme information om Tankegangs kontakt med vedkommende.

Oplysningerne har vi hentet på offentligt tilgængelige hjemmesider eller har fået udleveret af kontaktpersonerne selv.

Vi bruger oplysningerne til at kontakte kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med opgaver, Tankegang arbejder på og til at sende invitationer til arrangementer og eksempler på løsninger, Tankegang har lavet for andre. Du kan frabede dig denne kontakt.

Tankegang videregiver ikke oplysninger fra kontaktkartoteket til tredjepart.

Tankegang registrerer ikke personlige oplysninger om kunder og samarbejdspartnere.

 

Vi gennemgår kartoteket en gang om året og sletter personer, der ikke længere er ansat det pågældende sted eller som vi ikke har haft kontakt med i 3 år.

Du kan blive slettet fra vores kartotek ved at sende en mail til tankegang@tankegang.dk

Ønsker du at få oplyst, hvad der står om dig i vores kartotek, sender vi det gerne til dig. Send en mail på tankegang@tankegang.dk. Vi retter eventuelle fejl og sletter de oplysninger, du ikke ønsker, Tankegang skal registrere.

 

Du kan klage over Tankegangs brug af persondata ved at henvende dig til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf. 3319 3200
dt@datatilsynet.dk

About