Gå til hovedindhold

Mariagerfjord Kommune uddanner over 4.000 nye miljø-agenter

Kunden
Mariagerfjord Kommune
 
Udfordringen 
Frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune har i en årrække tjent penge på at indsamle papir til genanvendelse. Nu har kommunen fået en ordning med indsamling af papir ved husstanden – og dermed gjort spejderne arbejdsløse og pengeløse. 
Udfordringen var at opfinde og udvikle et koncept, så frivillige foreninger fremover kan tjene penge på at motivere borgerne i Mariagerfjord Kommune til at sortere husholdningsaffaldet endnu mere effektivt. 
 
Processen
Affaldsmedarbejdere fra Mariagerfjord Kommune og konsulenter fra Tankegang mødtes i første omgang til en workshop med medlemmer fra 19 aktive fritidsforeninger. I fællesskab udviklede deltagerne rammerne for en helt ny uddannelse, der gør frivillige foreningsmedlemmer til ambassadører for korrekt sortering af husholdningsaffald. Deltagerne i uddannelsen blev udnævnt til miljø-agenter.
 
De frivillige gik ind i arbejdet med stor energi og entusiasme. I arbejdsgrupper skabte de grundlaget for et let tilgængeligt miljøagent-kit til foreningernes arbejde. Kittet indeholder et fikst og færdigt materiale til at motivere, inspirere og vejlede borgerne. Til kittet hører også en hjemmeside, hvor miljø-agenterne kan finde inspiration og dele deres erfaringer med hinanden. 
 
Samtidig udviklede deltagerne et opstarts-kursus til nye miljø-agenter. Her bliver de undervist i genanvendelse og får indsigt i, hvordan de motiverer borgerne. Formålet med opstarts-kurset er både at formidle viden og forankre projektet i foreningerne. Rent praktisk bliver kurset afviklet som et orienteringsløb, og når det er gennemført, kan man kalde sig miljø-agent.
 
Løsningen 
Med uddannelsesprojektet fik Mariagerfjord Kommune involveret og engageret et meget stor antal borgere i affaldssortering. Mere end 4.000 frivillige har i dag gennemført miljøagent-uddannelsen, og de er i dag aktive vejledere og kompetente ambassadører for korrekt sortering af husholdningsaffald. Med miljø-agenterne har Mariagerfjord Kommune fået et koncept, der både involverer borgerne, skaber mere genbrug og giver foreningerne penge i kassen. 
 

About