Gå til hovedindhold

Madaffald i Thisted: Gulerødder på versefødder

Kunden
Thisted Kommune

Udfordringen 
I Thisted Kommune skal borgerne fremover sortere køkkenaffaldet i madaffald og restaffald. De to typer affald skal de aflevere i en ny todelt affaldsbeholder. Udfordringen var at udvikle en kampagne og formidle budskaberne, så borgerne følte sig velinformerede og forstod baggrunden for den nye affaldsordning. 

Processen
Det var vigtigt for Thisted Kommune, at de nye affaldsbudskaber blev formidlet enkelt og præcist, så de var hurtige af afkode og lette at forstå. Samtidig var det vigtigt at pointere, at den nye affaldsordning er til gavn for både miljøet og økonomien. Endelig skulle det slås fast med syvtommersøm, at de to typer affald på intet tidspunkt bliver blandet sammen. 

Det overordnede slogan blev ’Hver for sig – hver sin vej’. På den måde fik kommunen igen og igen signaleret, at køkkenaffaldet fremover skal sorteres, og at madaffaldet og restaffaldet bliver holdt adskilt. Sloganet blev suppleret med et opsigtsvækkende og let genkendeligt design, instruktive illustrationer og korte præcise tekster. 

Budskaberne om den nye måde at sortere på blev formidlet på Facebook, i en husstandsomdelt pjece og i en række andre digitale og offline medier. Ét af dem var en lille instruktionsfilm til biografer og sociale medier. Her blev hele ordningen ridset op i 4 små rimede vers. Et af versene lyder: 

Mindste rum i din beholder / er til brød og tørre boller / frugt og fisk og kød og kage / og den sovs der blev tilbage.

Løsningen
Med den brede palette af medier og kanaler fik Thisted Kommune effektivt kommunikeret, at køkkenaffaldet fremover skal sorteres på en ny måde. En markant designlinje skabte opmærksomhed og genkendelighed, mens letlæste tekster og instruktive illustrationer gjorde det nemt for borgerne at forstå den nye affaldsordning.  

Du kan se filmen med rim om bioaffald her:

About