Gå til hovedindhold

Samspil mellem forsyning og forvaltning

Hvordan forbedrer vi samarbejdet mellem forsyning og forvaltning? Det var opgaven fra Sønderborg Kommunes teknik- og miljøforvaltning og Sønderborg Forsyning. Tankegangs Stener Glamann ledede en proces med lederne fra de to organisationer. På to eftermiddage drøftede lederne sig igennem fælles mål og fælles principper for samarbejdet, som Tankegang har beskrevet i en one-pager.

Processen bestod af fælles samtaler og arbejde i grupper på tværs af kendte strukturer, og den afslørede meget stor samhørighed.

Et nøglepunkt i drøftelserne var tacklingen af uenigheder. De vil helt naturligt opstå, fordi forsyningen og forvaltningen i nogle tilfælde har forskellige roller. Den fælles forståelse er, at uenighed aldrig må lægge en opgave død eller få processen til at sande til. Hvis ikke medarbejdere og ledere selv kan afklare en uenighed, skal de overlade afgørelsen til de to direktører, som mødes mindst en gang om måneden.

Samspils-papiret har overskriften bæredygtig udvikling, som er den fælles vision for kommunen og forsyningen. Under den er der fem strategier for samarbejdet. Endelig er der tre bullets, som beskriver de personlige relationer mellem medarbejdere og ledere i de to organisationer.

About