Gå til hovedindhold

Ledelse på Jammerbugtsk

Kunden
Jammerbugt Kommune

Udfordringen 
Kommunen havde samlet indholdet til en ny ledelsesstrategi, men havde svært ved at formidle det på en letforståelig måde. Udfordringen var, at ledelsesgrundlaget byggede på dualismer – som umiddelbart kunne betragtes som modsætninger, men som i ledelsens forståelse var to sider af samme sag. 
Samtidig var det vigtigt, at ledelsesgrundlaget fremstod som en helhed og ikke som fem isolerede punkter

Processen
Tankegang fik præsenteret problemstillingen, og vi havde en dyb drøftelse med kommunaldirektøren og HR-chefen om indholdet og kravet til formidling.


Her fik vi skåret problemstillingen ind til benet: 
1. Vi skal samle dualismerne med fængende overskrifter
2. Ledelsesgrundlaget skal rent visuelt være et lille univers
3. Der skal være flere lag i ledelsesgrundlaget. Øverst en overskrift og en kort beskrivelse og nedenunder en uddybning

Løsningen
Vi samlede de fem dualismer i overskrifterne:
* Herlig helhed
* Rettidig risiko
* Saglig samskabelse
* Optimistisk omhu
* Givtig gennemsigtighed


Der var et enkelt billede for hver overskrift, som indgik i et lille univers, som var i samme stil som Jammerbugt Kommunes vision ”Vi går efter forskellen”
Plakaten var en klikbar pdf i flere lag. Når man trykker på en af overskrifterne, får man den udbyggende tekst på en ny side. Dermed har brugeren både helhed og detaljer uden at miste overblikket.

About