Gå til hovedindhold

Aalborg løfter den grønne omstilling

Vi løfter den grønne omstilling
- DU er med
 
Sådan lyder overskriften på strategien i Aalborg Kommunes nye Klima og Miljø forvaltning, der som noget nyt også tæller AaK Bygninger og Kollektiv Transport. Forvaltningen har den politiske opgave at være politikskabende på klimaområdet, hvor byrådet har høje ambitioner.
 
Tankegangs Stener Glamann har drevet strategiprocessen for direktører, chefer og ledere og har sammen med en tværfaglig gruppe tilrettelagt en fælles forvaltningsdag med 175 deltagere, hvor strategien blev præsenteret, diskuteret, sunget og leget på mange forskellige måder.
 
Selve strategien er på én side. Dertil kommer 1 side for hver af de underliggende målsætninger, og så har lederne også arbejdet med en række handlinger, som er ved at blive ført ud i livet.
 
Strategien er et stærkt fælles afsæt for Klima og Miljø. Blandt andet er det slået fast, at grøn omstilling er en kerneopgave for alle afdelinger, teams og medarbejdere.
En anden stor udfordring er at skabe et stærkt samarbejde på tværs i organisationen. Det handler om at være mere sammen og at bruge tid og kræfter på at opsøge og bruge viden fra alle dele af forvaltningen.

About