Gå til hovedindhold

Hensyn i trafikken er godt naboskab

Denne kampagne minder venligt trafikanter på boligvejene om at vise hensyn til hinanden.

Selv om målinger viser, at hastighedsgrænserne generelt overholdes, er der stadig beboere i Kolding Kommune, som føler sig utrygge, fordi de synes, bilerne kører for hurtigt og hensynsløst på den vej, hvor de bor.

Trafikken på boligvejene er primært beboerne selv, og jo bedre vi mennesker kender hinanden, desto mere hensyn tager vi. Derfor appellerer kampagnen til godt nabo- og fællesskab i trafikken – og dermed øget tryghed – med temaet ”På vores vej siger vi hej”.

Kampagnen kræver ikke den store indsats at folde ud, så den kan køre på boligveje, hvor og når beboerne ønsker det:
Plakater langs vejen taler til alle trafikanterne. Plakaterne fortæller hver sit budskab om at se og tage hensyn til hinanden på vejen.
Samtidig med at plakaterne hænges op, omdeles budskaberne på en uddybende flyer til alle beboere, som jo er vejens primære trafikanter.

Den enkle, letforståelige grafik og det lille rim i ”På vores vej siger vi hej” gør kampagnen lettilgængelig og letgenkendelig – uden at løfte pegefingre.

About