Gå til hovedindhold

Børn og unge lærer skraldspandsk i Rødovre Kommune

Gode vaner skabes allerede i vores opvækst. Derfor ville Rødovre Kommune gerne arbejde med at gøre børn og unge mere bevidste om, hvordan og hvorfor man skal sortere affaldet. Borgerne i Rødovre Kommune sorterer allerede derhjemme i fraktionerne: mad, papir, plast, metal, glas, småt pap og rest. 

Målet med kampagnen var at øge bevidstheden om, hvordan man sorterer til genanvendelse. Vi ville også beskrive, hvad der sker med affaldet og hvorfor det gør en forskel at sortere, for derigennem at påvirke børn og unge og give dem gode vaner omkring affald. 

Den primære målgruppe var børn og unge i kommunens institutioner og skoler. Fra børnehaver, indskolingen, mellemtrinet til udskolingen.

Humor og involvering var drivkraften i kampagnen. Vi mødte børnene og de unge med et glimt i øjet, og gjorde meget ud af at få dem til at grine undervejs.
Til alle 4 alderstrin tog vi udgangspunkt i de typer affald, børnene og de unge selv producerer. Målet var i første omgang ikke, at de skal have styr på alle aktuelle fraktioner, men at de skal opdage og erkende, at affald er noget, der skal sorteres og afleveres de rigtige steder.

Til kampagnen benyttede vi følgende medier:
• 4 foldere til henholdsvis børnehaver, indskolingen, mellemtrinet og udskolingen med information om sortering, små opgaver og konkurrencer, der er tilpasset de enkelte alderstrin.
• Mail/brev om folderne til pædagoger, lærere og skoleledere.
• Plakater til ophængning i børnehaver og på skoler – Lær skraldspandsk.
• Klistermærker med børnevenlige fraktions-ikoner til papirkurve og affaldsspande.
 

About