Illustration https://www.tankegang.dk/ da Overskueligt digitalt værktøj https://www.tankegang.dk/overskueligt-digitalt-vaerktoej <span>Overskueligt digitalt værktøj</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 14:25</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>ProjectZero har udviklet et overskueligt digitalt værktøj, der giver et hurtigt overblik over den samlede procedure ved en energirenovering. Tankegang har sammen med ProjectZero designet værktøjet og en lille instruktionsfilm. </p> <p><a href="http://udlejerenergi.dk/">udlejerenergi.dk</a><br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/17" hreflang="en">Digitale værktøjer</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/overskueligt-digitalt-vaerktoej"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/energirenovering.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/65" hreflang="da">Digitale løsninger</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/17" hreflang="en">Digitale værktøjer</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/62" hreflang="da">Hjemmeside</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/27" hreflang="da">Energi</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">304824028 </div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 12:25:51 +0000 lonnie 215 at https://www.tankegang.dk Ledelse på Jammerbugtsk https://www.tankegang.dk/ledelse-paa-jammerbugtsk <span>Ledelse på Jammerbugtsk</span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:50</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Jammerbugt Kommune</p> <p><strong>Udfordringen </strong><br /> Kommunen havde samlet indholdet til en ny ledelsesstrategi, men havde svært ved at formidle det på en letforståelig måde. Udfordringen var, at ledelsesgrundlaget byggede på dualismer – som umiddelbart kunne betragtes som modsætninger, men som i ledelsens forståelse var to sider af samme sag. <br /> Samtidig var det vigtigt, at ledelsesgrundlaget fremstod som en helhed og ikke som fem isolerede punkter</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegang fik præsenteret problemstillingen, og vi havde en dyb drøftelse med kommunaldirektøren og HR-chefen om indholdet og kravet til formidling.</p> <p><br /> Her fik vi skåret problemstillingen ind til benet: <br /> 1. Vi skal samle dualismerne med fængende overskrifter<br /> 2. Ledelsesgrundlaget skal rent visuelt være et lille univers<br /> 3. Der skal være flere lag i ledelsesgrundlaget. Øverst en overskrift og en kort beskrivelse og nedenunder en uddybning</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Vi samlede de fem dualismer i overskrifterne:<br /> * Herlig helhed<br /> * Rettidig risiko<br /> * Saglig samskabelse<br /> * Optimistisk omhu<br /> * Givtig gennemsigtighed</p> <p><br /> Der var et enkelt billede for hver overskrift, som indgik i et lille univers, som var i samme stil som Jammerbugt Kommunes vision ”Vi går efter forskellen”<br /> Plakaten var en klikbar pdf i flere lag. Når man trykker på en af overskrifterne, får man den udbyggende tekst på en ny side. Dermed har brugeren både helhed og detaljer uden at miste overblikket.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt_forside_ny.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/myldre.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/39" hreflang="da">Kommunikation</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/79" hreflang="da">Strategi</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:50:56 +0000 lonnie 212 at https://www.tankegang.dk Reklamefilm i biograferne  https://www.tankegang.dk/reklamefilm-i-biograferne <span>Reklamefilm i biograferne </span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:24</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>– Nej nej, spaghetti skal ikke i kommodeskuffen!</strong></p> <p>Carlo og hans far smider affald væk, men der er noget far har misforstået. Spaghetti havner i kommodeskuffen, og fiskeben ryger op i tagrenden. Carlo tager sig til hovedet, for han har nemlig helt styr på, at madaffaldet skal i spanden under køkkenvasken.<br /> Slagelse Kommune ønsker, at borgerne i fremtiden lægger meget mere madaffald i spanden til bioaffald. I samarbejde med Tankegang har kommunen skabt fortællingen om Carlo, der viser sin far, hvordan man sorterer på den rigtige måde. Bogen blev i december 2015 uddelt til alle børnehavebørn i kommunen. <br /> Små affaldsambassadører</p> <p><br /> Med fortællingen om Carlo og hans far får de mindste viden om affald på deres eget niveau og med et glimt i øjet. Børnene lærer, at affald er noget, man sorterer og afleverer i bestemte beholdere. Det tæller også med, at børnene med deres nye viden kan gå hen og blive ivrige ambassadører for korrekt sortering af affald i familierne. </p> <p>Reklamefilm i biograferne <br /> Carlo og hans far dukker også op i en lille film i biografernes reklameblok i skolernes vinterferie. Både bogen og filmen er en del af en stor kampagne, som skal flytte affald fra dagrenovation til genbrug. Målet er, at Slagelse Kommune i 2020 lever op til Miljøstyrelsens krav om, at mindst halvdelen af husholdningsaffaldet går til genbrug. <br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/reklamefilm-i-biograferne"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Slagelse%20bioaffald.jpg" alt="Bioaffald, Madaffald, tegneserie, børn, kommunikation" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/77" hreflang="da">Børn som målgruppe</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/76" hreflang="da">Bioaffald</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/75" hreflang="da">Madaffald</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">150647835 </div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:24:34 +0000 lonnie 207 at https://www.tankegang.dk Affald i børnehøjde https://www.tankegang.dk/affald-i-boernehoejde <span>Affald i børnehøjde</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>fre, 08/21/2020 - 11:03</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Kære Nicoline</p> <p>Jeg kan da ikke lave en bog! Det var noget af det første en af pædagogerne i Esbjerg sagde til Tankegangs Nicoline, da de var samlet i netop den anledning for nogle måneder siden. Jo du kan hjælpe rigtig meget, når du får hjælp af Esbjerg kommunes affaldsteam og når jeg stiller spørgsmål, svarede Nicoline.</p> <p>Esbjerg Kommune ønskede at give pædagogerne et praktisk værktøj til at snakke affald og genbrug i børnehaverne. Dels fordi børnene er gode ambassadører i hjemmene, dels fordi de allerede fra små skal få en bevidsthed om, at affald er noget, man sorterer. </p> <p>På en heldags workshop faciliteret af Tankegang arbejdede deltagerne blandt andet med fokusord, tekstmængde og karaktererne i bogen. Herudover blev det vendt, hvilke opgaver og snakke, der ville passe til den meget unge målgruppe. </p> <p>Har du et emne til et projekt eller har du brug for at inddrage pædagoger eller andre i affaldsprojekter, om Verdensmål, klima eller andre aktuelle emner, så kontakt Tankegang. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_0.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_1.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_2.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_3.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_4.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_5.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_6.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/affald-i-boernehoejde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Esbjerg_b%C3%B8rnebog_7.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="da">Affald</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/38" hreflang="da">Affaldssortering</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/60" hreflang="da">Leg og læring</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Fri, 21 Aug 2020 09:03:48 +0000 admin 186 at https://www.tankegang.dk Vision, der blev et brand: Naturens Rige https://www.tankegang.dk/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige <span>Vision, der blev et brand: Naturens Rige</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:25</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Ringkøbing – Skjern Kommune</p> <p><strong>Udfordringen</strong><br /> Efter en besværlig konstituering havde det nye byråd brug for et fælles projekt. Direktionen tilrettelagde en grundig visionsproces, blandt andet med personlige interview med alle medlemmer af byrådet. Det skulle samles i en letforståelig og klar vision, som kunne skabe fælles stolthed i byrådet.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegangs direktør Stener Glamann har et indgående kendskab til kommunen og fik materialet fra visionsseminaret og en grundig forklaring fra direktionen.</p> <p>Gennem to måneder arbejdede Tankegang, direktionen og byrådet sammen om tekst og visualitet.</p> <p>Det samlede byråd kom to gang med input til tekst og visualitet, så det færdige resultat havde i høj grad byrådets aftryk.</p> <p>Inden offentliggørelsen holdt borgmester og viceborgmester en lille snigpremiere for organisationer i kommunen, som tog rigtig godt imod visionen.</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Overskriften er Naturens Rige, og det har senere udviklet sig til at blive Ringkøbing – Skjern Kommunes brand. Det er kendt af borgerne i kommunen og af et stigende antal i omegnskommunerne.</p> <p>Ringkøbing – Skjern Kommune er Danmarks største, og visionen favner to hovedemner for byrådet: Det Gode Liv og Vækst og Udvikling. Det er samlet i sætningen: Vi er og bliver rige på natur i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>Visionen er sat op på en plakat med tegninger fra Naturens Rige, som er med til at skabe identifikation. Plakaten hænger på kommunale kontorer og sætter retningen for store og små udviklingsprojekter i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>I 2018 hjælper Tankegang med at lave version 2 af Naturens Rige – en opdateret udgave af visionen med færre ord og igen med det samlede byråd som drivende kraft.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/79" hreflang="da">Strategi</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:25:33 +0000 admin 185 at https://www.tankegang.dk Træn med dit barn i trafikken https://www.tankegang.dk/traen-med-dit-barn-i-trafikken <span>Træn med dit barn i trafikken</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 12:04</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Vejle Kommune<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Alt for mange trafikanter på skolevejene spænder sikkerhedsselen i stedet for cykelhjelmen. De mange biler skaber trafikale udfordringer omkring skolerne og gør forældrene utrygge ved at sende børnene afsted til fods eller på cykel. <br /> Vejle Kommune gør en stor indsats for sikre skolevejene, men ønsker, at forældrene også selv tager ansvar og træner med deres barn i trafikken.  <br /> • Hvordan får vi forældre og skolebørn til sammen at træne trafikregler og god adfærd ude i trafikken? <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Gode opstartsmøder og løbende dialog om de enkelte medier gav en god og konstruktiv proces. Det var vigtigt for kunden, at kampagnen ikke udelukkende blev en cykelkampagne, men derimod en generel trafikkampagne om sikker adfærd på skolevejen. Pointen med, at forældrene selv skal træne ude i trafikken med deres børn, var vigtig for kunden, og den blev hovedbudskabet på alle medier. <br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> En nykomponeret trafiksang blev hovedmediet i en opsigtsvækkende kampagne, der involverede alle byens skoler. I sangens omkvæd kommer lokale skolebørn med en klar opfordring til deres forældre:</p> <p><br /> Træn i trafikken – så jeg selv kan klare turen<br /> Træn i trafikken – så jeg selv kan ta’ af sted.<br /> Ja, gør mig tryg og gør mig sikker,<br /> gør mig mega-super-sej<br /> på fortov og på cykelsti og vej. </p> <p>Sangen blev illustreret af en sjov animationsfilm og lanceret i biografen, på Facebook og skolernes Intranet. Sangen og filmen fik følgeskab af blandt andet store bannere ved skolerne, opslag på Facebook og trafikøvelser til børn og forældre på skolernes Intranet. <br /> Med kampagnen fik Vejle Kommune synliggjort en stor udfordring og peget på en vigtig del af løsningen: Nemlig at forældrene træner med deres skolebørn i trafikken og giver dem lov til at gå eller cykle i skole. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle_forside.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle7_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="da">Trafik</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/31" hreflang="da">Trafikkampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="da">Film</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">327937717</div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 10:04:14 +0000 admin 132 at https://www.tankegang.dk