Design &amp; Identitet https://www.tankegang.dk/ da Synlighed mod fejlsortering https://www.tankegang.dk/synlighed-mod-fejlsortering <span>Synlighed mod fejlsortering</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>man, 01/18/2021 - 15:03</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="text-align:start"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="white-space:normal"><span style="text-decoration:none">For meget affald havner i de forkerte beholdere i midtbyen i Horsens. Og mange steder stiller folk storskrald ved beholderne. I efteråret 2020 gennemførte kommunen med Tankegangs hjælp forsøg i fem områder med forskellige strategier til at komme problemerne til livs.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="white-space:normal"><span style="text-decoration:none">En af løsningerne var en ny, iøjnefaldende foliering af beholderne. På de gamle stod affaldstypen med små bogstaver. På de nye i Smedegade er hele containeren i den farve, der hører til affaldstypen og hen over beholderen er der tegninger af det affald, der må komme i beholderen. De farvestrålende beholdere har skabt debat i byen, og selv om alle ikke er begejstrede, har det betydet øget fokus på sortering.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="white-space:normal"><span style="text-decoration:none">En anden strategi var direkte dialog med beboerne. To udsendte fra Tankegang ringede på hos beboerne i to gader og drøftede deres sorteringsvaner. Her fik vi en fin dialog og fik lejlighed til at udrede mange misforståelser. Det blev også opklaret, at det var nogle få lejere i klubværelser med hyppig udskiftning, der satte storskrald på gaden.</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start"><span style="font-size:medium"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="white-space:normal"><span style="text-decoration:none">Den synlighed, forsøget har skabt, har allerede betydet lidt bedre sortering. I 2021 beslutter Horsens Kommune, hvad den blivende indsats skal være for at forbedre sorteringen i Horsens midtby</span></span></span></span></span></span></span></p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/FCC07FD5-CD91-4286-A953-05C8A775BA3A.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/A327CB68-45F6-45C5-8096-BC211E1EFE0D.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/D92C5656-5D4D-4B4E-B234-9A256F220C05.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/B2488FEE-8B9E-4B21-B957-3C8EF1E51C3B.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/382850FC-7228-42A6-BB31-E66E361C41A8.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/synlighed-mod-fejlsortering"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/625DB7D3-F095-4AC5-8E1B-40F1FBFE1402.jpeg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/38" hreflang="da">Affaldssortering</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Mon, 18 Jan 2021 14:03:00 +0000 admin 225 at https://www.tankegang.dk Ledelse på Jammerbugtsk https://www.tankegang.dk/ledelse-paa-jammerbugtsk <span>Ledelse på Jammerbugtsk</span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:50</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Jammerbugt Kommune</p> <p><strong>Udfordringen </strong><br /> Kommunen havde samlet indholdet til en ny ledelsesstrategi, men havde svært ved at formidle det på en letforståelig måde. Udfordringen var, at ledelsesgrundlaget byggede på dualismer – som umiddelbart kunne betragtes som modsætninger, men som i ledelsens forståelse var to sider af samme sag. <br /> Samtidig var det vigtigt, at ledelsesgrundlaget fremstod som en helhed og ikke som fem isolerede punkter</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegang fik præsenteret problemstillingen, og vi havde en dyb drøftelse med kommunaldirektøren og HR-chefen om indholdet og kravet til formidling.</p> <p><br /> Her fik vi skåret problemstillingen ind til benet: <br /> 1. Vi skal samle dualismerne med fængende overskrifter<br /> 2. Ledelsesgrundlaget skal rent visuelt være et lille univers<br /> 3. Der skal være flere lag i ledelsesgrundlaget. Øverst en overskrift og en kort beskrivelse og nedenunder en uddybning</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Vi samlede de fem dualismer i overskrifterne:<br /> * Herlig helhed<br /> * Rettidig risiko<br /> * Saglig samskabelse<br /> * Optimistisk omhu<br /> * Givtig gennemsigtighed</p> <p><br /> Der var et enkelt billede for hver overskrift, som indgik i et lille univers, som var i samme stil som Jammerbugt Kommunes vision ”Vi går efter forskellen”<br /> Plakaten var en klikbar pdf i flere lag. Når man trykker på en af overskrifterne, får man den udbyggende tekst på en ny side. Dermed har brugeren både helhed og detaljer uden at miste overblikket.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt_forside_ny.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/jammerbugt9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ledelse-paa-jammerbugtsk"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/myldre.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/39" hreflang="da">Kommunikation</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/79" hreflang="da">Strategi</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:50:56 +0000 lonnie 212 at https://www.tankegang.dk Ny forsyning – KLAR Forsyning https://www.tankegang.dk/ny-forsyning-klar-forsyning <span>Ny forsyning – KLAR Forsyning</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Energiforsyningen Køge og Greve-Solrød Forsyning</p> <p><strong>Udfordringen </strong><br /> De to forsyningsselskaber planlagde en fusion og havde sat et stort planlægningsarbejde i gang for at nå i mål fra 1. januar 2017. Udgangspunktet var navnet Køge Kyst Forsyning, men ledelsen ønskede et alternativ til navnet, som ikke var bundet til en snæver geografi.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegang holdt en proces med ledelsen i de to selskaber, hvor vi drøftede kriterier for et nyt navn samt mål, former og farver.</p> <p><br /> Her blev ønsket:<br /> -    Et navn, som signalerer driftssikkerhed, professionalisme, enkelhed og miljørigtige løsninger<br /> -    Et dansk navn, som er til at forstå <br /> -    Et navn, hvor hjemmesidedomænet er ledigt<br /> -    Et navn, der er nemt at kommunikere og knytte historier til</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Tankegangs ordmager fyldte 4 sider i sin notesbog og fandt frem til navnet KLAR Forsyning.</p> <p><br /> KLAR signalerer:<br /> -    Klart vand (rent miljø)<br /> -    Parathed – vi yder service til borgerne<br /> -    Klar tale – let at forstå<br /> -    Klar ledelse – korte kommandoveje og klare mål</p> <p>Designet skulle leve op til navnet og blev derfor KLAR med store, klare bogstaver og nogle klare grønne og blå linjer, som kan bruges på mange forskellige måder.<br /> Ledelse, bestyrelse og medarbejdere tog straks navnet til sig, og i dag er KLAR Forsyning kendt af kunderne og i branchen.<br /> Navnet er en daglig forpligtelse for ledere og medarbejdere og er med til at sætte en retning for selskabet.</p> <p>Kontakt <br /> Stener / 53 73 12 02 /stener@tankegang.dk<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_forside_640x640.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/71" hreflang="da">Forsyning</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:47:34 +0000 lonnie 211 at https://www.tankegang.dk Vision, der blev et brand: Naturens Rige https://www.tankegang.dk/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige <span>Vision, der blev et brand: Naturens Rige</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:25</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Ringkøbing – Skjern Kommune</p> <p><strong>Udfordringen</strong><br /> Efter en besværlig konstituering havde det nye byråd brug for et fælles projekt. Direktionen tilrettelagde en grundig visionsproces, blandt andet med personlige interview med alle medlemmer af byrådet. Det skulle samles i en letforståelig og klar vision, som kunne skabe fælles stolthed i byrådet.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegangs direktør Stener Glamann har et indgående kendskab til kommunen og fik materialet fra visionsseminaret og en grundig forklaring fra direktionen.</p> <p>Gennem to måneder arbejdede Tankegang, direktionen og byrådet sammen om tekst og visualitet.</p> <p>Det samlede byråd kom to gang med input til tekst og visualitet, så det færdige resultat havde i høj grad byrådets aftryk.</p> <p>Inden offentliggørelsen holdt borgmester og viceborgmester en lille snigpremiere for organisationer i kommunen, som tog rigtig godt imod visionen.</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Overskriften er Naturens Rige, og det har senere udviklet sig til at blive Ringkøbing – Skjern Kommunes brand. Det er kendt af borgerne i kommunen og af et stigende antal i omegnskommunerne.</p> <p>Ringkøbing – Skjern Kommune er Danmarks største, og visionen favner to hovedemner for byrådet: Det Gode Liv og Vækst og Udvikling. Det er samlet i sætningen: Vi er og bliver rige på natur i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>Visionen er sat op på en plakat med tegninger fra Naturens Rige, som er med til at skabe identifikation. Plakaten hænger på kommunale kontorer og sætter retningen for store og små udviklingsprojekter i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>I 2018 hjælper Tankegang med at lave version 2 af Naturens Rige – en opdateret udgave af visionen med færre ord og igen med det samlede byråd som drivende kraft.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/79" hreflang="da">Strategi</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:25:33 +0000 admin 185 at https://www.tankegang.dk Det lyserøde logo i Vesthimmerland https://www.tankegang.dk/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland <span>Det lyserøde logo i Vesthimmerland</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:00</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Vesthimmerlands Forsyning<br />  <br /> <strong>Udfordringen </strong><br /> Vesthimmerlands Vand og Renovest blev 1. januar 2018 til Vesthimmerlands Forsyning. Selskabet skulle have en klar, fælles identitet, herunder et logo. Det var vigtigt for forsyningen at involvere medarbejdere i arbejdet, så alle dele af virksomheden kom til orde. <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Tankegang tilrettelagde og ledte en kreativ workshop for 12 ledere og medarbejdere fra hele forsyningen. Her talte de om form, farver, billeder og budskab i det nye logo. Resultatet fra dagen formidlede vi et visuelt referat. Hovedpunkterne var: <br /> - Navnet Vesthimmerlands Forsyning skal være et logo<br /> - Logoet skal skille sig ud fra andre forsyningsselskaber<br /> - Grundfarven skal være lyserød<br /> - Logoet skal have en organisk form<br /> Da referatet var godkendt, gik designer Lonnie Espersen i gang og 10 dage senere præsenterede vi arbejdsgruppen for forslaget og brugen af det nye logo på en række centrale kanaler. Her aftalte vi rammerne for verdenspremieren, hvor logoet blev præsenteret for alle medarbejdere. Det foregik i dækhallen bag ved genbrugsbutikken.<br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Et enkelt logo, hvor Vesthimmerland er det stabile element i sort, mens ordet forsyning i den frække lyserøde farve danser lystigt nedenunder. Det signalerer en virksomhed i bevægelse, som har mod til at skille sig ud uden at skeje ud. Et lille grønt hjerte er prikken over i’et i ordet forsyning. Det fortæller om den grønne profil. Som femte element har vi valgt små grønne prikker, der er med til at ramme udtrykket ind på en diskret måde.<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/forside_VH.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_10.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_11.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:00:01 +0000 admin 178 at https://www.tankegang.dk Jazzy design til Jazzy Days https://www.tankegang.dk/jazzy-design-til-jazzy-days <span>Jazzy design til Jazzy Days</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 11:56</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Tversted Jazzy Days<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Den nordjyske jazzfestival ønskede en markant og let genkendelig designlinje, der fungerer på både hjemmeside, sociale medier og off-line medier. Det var vigtigt for kunden, at udtrykket harmonerede med den type musik, som festivalen prioriterer, nemlig moderne jazz- og fusionsmusik.<br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> I et tæt samarbejde med bestyrelsen for Tversted Jazzy Days udviklede Tankegang en designlinje, der matchede festivalens krav, ønsker og behov. <br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Det bærende element i designlinjen blev 3 grafiske figurer, der forestiller henholdsvis en trompet, en saxofon og en elguitar. Figurerne er markante og lette at afkode, og de passer perfekt til festivalens musiske udtryk. <br /> De 3 grafiske figurer er i dag et gennemgående og opsigtsvækkende element på al kommunikation fra Tversted Jazzy Days. Figurerne bliver blandt andet brugt i programmer, annoncer, på scenebannere, øl- og vinetiketter, sociale medier og på festivalens hjemmeside. Figurerne fungerer fint både samlet og enkeltvis. <br /> Den nye designlinje har tilført Tversted Jazzy Days en moderne identitet og et unikt udtryk, der kommunikerer effektivt uden at larme i landskabet. Samtidig er designet let at forny fra år til år med blandt andet diskrete farveskift. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/tankegang_forside_JazzyDays.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays1_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays2_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays3_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays5_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays6_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays8_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays9_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays10_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/lotte-mertz-winther" hreflang="da">Lotte Mertz Winther</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 09:56:10 +0000 admin 130 at https://www.tankegang.dk