Slut med affaldsbeholdere ved sommerhuset

Tunge skraldebiler er en stor belastning for de små grusveje i sommerhusområder, og køretøjerne har svært ved at komme frem, når træer og buske vokser ud over vejen. Det ligger dog fast, at vi skal sortere mere i fremtiden, og det kan betyde flere beholdere og endnu flere køreture med skraldebiler i sommerhusområderne. Med mindre en kommune finder en helt anden løsning, og det er lige netop, hvad Nordfyns Kommune nu prøver – i samarbejde med sommerhusejerne. 

Idéen er, at sommerhusejerne vinker farvel til affaldsbeholdere lige uden for døren og i stedet afleverer både restaffald og affald til genbrug på centrale miljøpladser i deres område. I første omgang efterlyser kommunen grundejerforeninger, der frivilligt vil være med til at afprøve den nye ordning. Bliver forsøget en succes, skal byrådet beslutte, om ordningen med miljøpladser skal udvides til andre sommerhusområder i kommunen.

Tankegang har hjulpet Nordfyns Kommune med en lille 4-siders pjece til grundejerforeningerne med information om forsøget. 

 

Her er vi også
Søren
18. Jan 2018
Vestforsyning
Søren
17. Jan 2018
Midtfyns Energi
Søren
17. Jan 2018
SK Forsyning