Gå til hovedindhold
Designtæning, Tankegang, Design

Designtænkning i Tankegang

Ved kampagner bruger Tankegang vores egen udgave af Designtænkning.

Link: Designtænkning i Tankegang

Følg processens seks faser herunder.

Mødet med kunden
Her møder vi kundes behov – som kan være en oplysningskampagne, borgerinddragelse, et digitalt hjælpemiddel, en hjemmeside eller en adfærd der ønskes ændret.

Metoder
Vi udvikler en kommunikationsplan 
med følgende punkter:
-  Mål
-  Afsender
-  Modtager
-  Budskab
-  Strategi

Indsamle
Denne fase har fokus på at samle og producere ny viden som kan supplere den viden og de antagelser der findes. Man udforsker den eksisterende situation.

Metoder
-  Observationer
-  Interviews
-  Brugergruppe-analyse

Forstå
Denne fase har til formål at skabe overblik over, definere og forstå den nuværende situations problemstillinger og muligheder.

Metoder
-  Personas
-  Brugerrejse
-  Indsigter 

Udtænke
I udtænke-fasen udvikler man 
nye ideer gennem idegenerering på forskellige måder.

Metoder 
-  Mulighedsrum
-  Brainstorm
-  Omvendt brainstorm
-  Idé-ku
-  Ryd forsiden

Skabe
I skabe-fasen eksperimenterer man med de mulige fremtidsscenarier, eksempelvis ved at udvikle fysiske modeller.

Metoder
-  Idekort
-  Prototype
-  Moodboard
-  Effekt og indsats

Udførsel og levering
Her producerer vi det vi er kommet frem til ved hjælp af designtænkning og i tæt samarbejde med kunden.

About