Metal og glas – hver sin plads

I forvejen kan borgerne i Nordfyns Kommune aflevere pap, papir og restaffald i to beholdere lige uden for døren.  Og nu får de gæve fynboer også en affaldsbeholder til metal og glas. På den måde bliver det let og hurtigt at aflevere for eksempel sodavandsdåser, vinflasker og rødbedeglas til genbrug.

I samarbejde med Tankegang har Nordfyns Kommune klædt borgerne godt på til at sortere i den nye beholder med 2 rum. Hovedmediet er et postkort designet som en affaldsbeholder med låg. Når du åbner låget, kigger du lige ned i beholderens to rum – det ene fyldt med metal og det andet fyldt med glas.

På selve beholderen sidder et klistermærke, der tydeligt viser, hvilke typer affald du må aflevere i de to rum. Og med sloganet ’Metal og glas – hver sin plads’ slår Nordfyns Kommune på tromme for, at borgerne afleverer så meget glas- og metalaffald som muligt i den nye beholder.

 

Her er vi også
Claus G
25. Oct 2017
Assens Forsyning
Claus G
24. Oct 2017
Nyborg kommune
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune