Ny forsyning starter med værdierne

16. februar 2018
4 nye værdier er det første fælles projekt for alle 80 medarbejdere i Vesthimmerlands Forsyning. Selskabet består af Renovest og Vesthimmerlands Vand og har eksisteret siden nytår. Tankegang stod for en værdiproces, hvor alle medarbejdere var involveret og kom til orde.Første gang ved et fælles kickoff, hvor Tankegangs Stener Glamann fortalte om værdier og om den kommende proces. Alle medarbejdere fik den opgave at finde en figur, en genstand eller en tegning, der repræsenterede det bedste... læs mere...

Valgkampagne med indhold

13. november 2017
Gode historier fra Frederikshavn Kommune med socialdemokratisk aftryk. Det er det vigtigste indhold i den kampagne, Tankegang hjælper Socialdemokratiet med op til byrådsvalget den 21. november.En 8 siders valgavis til alle husstande fortæller om børn, ældre, skoler, byudvikling, erhverv, bosætning, turisme og de aktive lokalsamfund i Danmarks nordligste kommune.Vi har også lavet 3 små personlige historier til hver enkelt kandidat, foruden bannerannoncer, Facebook-kampagne og skilte til... læs mere...

Hej, Park og Vej

4. oktober 2017
Hej og en smiley er det nye varemærke for Park og Vej i Thisted Kommune. De grønne og de grå folk på materielgården har med hjælp fra Tankegang formuleret en ny strategi. Her er kunden, service og dialog med kunden i fokus. Symbolet på det er det smilende hej. Park og Vejs folk hilser på kunderne – borgerne – og stikker dem et smil. Hej og smil kommer på bilerne og på arbejdstøjet, og alle medarbejdere har fået en lille folder med få, præcise ord om at yde den bedst mulige service.... læs mere...

Ledelse på Jammerbugtsk

11. september 2017
Gamle dyder og nye ledelsesprincipper er lige vigtige i Jammerbugt Kommune. Det er pointen i et nyt ledelsesgrundlag, som Tankegang har sat ord og billeder på.. Det er samlet på en plakat med seks overskrifter og små supplerende forklaringer samt lidt finurlige tegninger, som nye og gamle ledere kan gå på opdagelse i og diskutere. 

Ledelse på Jammerbugtsk

21. april 2017
Gamle dyder og nye ledelsesprincipper er lige vigtige i Jammerbugt Kommune. Det er pointen i et nyt ledelsesgrundlag, som Tankegang har sat ord og billeder på.  De seks synteser er: Rettidig risiko, herlig helhed, saglig samskabelse, optimistisk omhu, nysgerrig nøjsomhed, givtig gennemsigthedDet er samlet på en plakat med de seks overskrifter og små supplerende forklaringer samt lidt finurlige tegninger, som nye og gamle ledere kan gå på opdagelse i og diskutere. Der er også et... læs mere...

Tre stærke værdier i Varde Kommune

13. oktober 2016
VærdiskabendeOrdentligStærkDet er de tre nye værdiord i Varde Kommune, som 55  medarbejdere, ledere og politikere under Tankegangs ledelse fandt frem til mandag eftermiddag i Lerpøthallen i Varde.Den store værdidag var kulminationen på en involverende proces, som blev sat i gang lige før sommerferien. 34 MED-udvalg er kommet med deres input til det nye værdigrundlag, og aktive borgere har givet deres besyv med ved en lille workshop.Det var grundmaterialet til værdidagen, hvor 10... læs mere...

11 kort med bedre borgerinddragelse

16. september 2016
Husk at inddrage borgerne, lyder kravet fra politikere og chefer.Så står man der. Til det sidste borgermøde var der bestilt kaffe til 40, men der kom kun 4. Hvad finder man så på? Tag et spil kort!11 kort med værktøjerTankegang har udviklet et lille sæt med 11 kort, der hver især er elementer i en god borgerinddragelse. Dem tilbyder vi at sætte i spil for at tilrettelægge den proces, I står over for.Alle 11 kort skal ikke bruges til enhver borgerinddragelse. For store projekter er det... læs mere...

Agenter på fotosafari i Skive

16. september 2016
7 kommunikationsagenter fra Teknisk Forvaltning i Skive Kommune listede i går rundt i middagssolen med deres smarte telefoner og tog billeder i midtbyen. Det var en effektiv pause i en kursusdag, hvor der var fokus på sociale medier. En lille del af kurset handlede om at tage billeder, og det testede deltagerne af i de hyggelige handelsgader i Skive centrum. Målet var at undersøge, om ikke-professionelle fotografer kan tage billeder, som kan bruges på Facebook, Instagram eller kommunens... læs mere...

Jammerbugt Kommunes nye vision fås nu som pastiller

7. marts 2016
For at udbrede kendskabet til visionen har vi lavet en visionær pastilæske, som er helt i tråd med den retning, kommunen sætter.Vi går efter forskellen er overskriften på visionen, og i den lille æske finder man pastiller i forskellige farver og med forskellig smag. På siderne og toppen er der trykt de tre temaer i visionen: Dit gode liv, Mere i gang – flere i gang og Vi gør det på Jammerbugtsk.Det visuelle element til visionen er forskellige mennesker: Unge og gamle, tykke og tynde,... læs mere...

Bæredygtigt indlæg om børn

21. januar 2016
Indlæg på konferencer behøver ikke være PowerPoint show. Frederikshavn Kommune har netop fortalt om Bæredygtigt Børneområde på KLs Børn og Unge Topmøde i Aalborg, og her var mediet en lille film. Den forklarer, hvordan Frederikshavn Kommune har grebet udfordringen med faldende børnetal an uden at lukke skoler i sårbare landsbyer. Filmen var et oplæg til dialog om en fagligt og pædagogisk bæredygtig måde at organisere området på, når økonomien strammer til. Tankegang har produceret... læs mere...

Vej og Park skaber liv i Vejle

22. december 2015
Her og der og alle vegne – og på alle tider af året. Medarbejderne i Vej & Park i Vejle Kommune suser hver dag rundt i alle hjørner og kroge af kommunen for at gøre området endnu mere attraktivt at færdes i for både kommunens egne indbyggere og besøgende udefra. Dén historie ønsker Vej & Park at fortælle kollegaer og politikere med udgangspunkt i afdelingens 3 aktuelle indsatsområder: at arbejde smartere, at gentænke serviceoplevelsen og at bidrage med værdiskabende... læs mere...

Nu skal du bare høre: Flyndersø

9. oktober 2015
Har du en god historie om Flyndersø? Så står to reportere fra Tankegang klar til at tale med dig og formidle historien til skibonitter og gæster.Skive Kommune er i gang med at udvikle Naturpark Flyndersø, som er det største sammenhængende naturområde i kommunen. En vigtig del af opgaven er formidling og her er Tankegang sparringspartner. Vi samler en bank af gode historier, information, film, foto og illustrationer fra hele området. Det er råstoffet til foldere, infotavler, hjemmeside, app... læs mere...

KLAR Forsyning ved Køge Bugt

18. september 2015
Energiforsyningen Køge, Greve-Solrød Forsyning og Stevns Forsyning danner et fælles serviceselskab, som fra nytår samler driften af de tre selskaber. Navnet på det nye selskab er udviklet af Tankegang og bliver - KLAR Forsyning.Navnet signalerer- handlekraft- service til kunderne i højsædet- miljø - klart vand og spildevand og ren energi- målrettethed - klare mål- gennemsigtighed Det er et enkelt ord, som alle kan forstå. På den måde er KLAR Forsyning i øjenhøjde med kunderne.... læs mere...

Halsnæs Forsyning har strategien på plads

28. april 2015
Bag forsyningsselskabernes kerneydelser med håndtering af vand, spildevand, affald og varme ligger omfattende strategiske overvejelser. Det kaster Halsnæs Forsyning lys over i en ny strategipjece til politikere, bestyrelsesmedlemmer, kollegaer i forsyningsbranchen og andre samarbejdspartnere. I pjecen ’Et kig ind i fremtiden’ fortæller den sjællandske forsyning om tankerne bag klimasikring af et udsat byområde i kommunen og om arbejdet med et helt nyt testcenter for fyring med... læs mere...

Spørg og bliv klogere

14. april 2015
Grundvandet i Skive Kommune er under pres. Det er især nedsivning af kvælstof fra landbruget, der er problemet, og kommunen ønsker, at vandværkerne og landmændene går i dialog om bæredygtige løsninger.For at komme bedst muligt fra start valgte Skive Kommune at undersøge, hvorfor dialogen mellem vandværkerne og landmændene er meget sparsom i dag, og hvad der skal til, for at den kan blive bedre. Undersøgelsen bestod af et spørgeskema til et stort antal landmænd og fokusinterviews med... læs mere...

Beboere har genbrugt i 25 år

27. marts 2015
Det KAN lade sig gøre at få beboerne i boligforeninger til at sortere deres affald. Det fik Tankegangs Claus Grøngaard og Bolette Falbe-Hansen et konkret eksempel på i i går til møde i Miljøstyrelsens netværksgruppe i Taastrup.På netværksmødet deltog repræsentanter fra de 11 kommuner, der har modtaget tilskud fra kommunepuljen til etage-boligprojekter.Her præsenterede Sønderborg Kommune det ene af de to projekter, som kommunen, forsyningen og Tankegang løser i... læs mere...

Fed netværksdag hos Renosyd

24. marts 2015
Miljøstyrelsen inviterede og folk dukkede op fra nær og fjern. Torsdag den 19. marts mødtes repræsentanter fra de 8 kommuner, der har fået penge via kommunepuljen til projekter om nudging og kommunikation. Formålet var at høre om hinandens projekter og ellers videndele. Kommunerne havde også mulighed for at tage deres leverandører med på projekterne, hvilket flere af os fik lejlighed til. Dagen blev holdt hos Renosyd på deres nye genbrugsplads, Værdiparken, hvor vi også fik en rundvisning... læs mere...

Frederikssund har meget at skilte med

20. marts 2015
Tal hinanden op. Der er fedt i Slangerup. Vi skal gøre os lækre. Det var tre af udsagnene på en samling skilte, Tankegangs Stener Glamann havde med, da han torsdag eftermiddag holdt oplæg på en erhvervskonference i Frederikssund Kommune. 175 lokale erhvervsfolk, politikere og embedsmænd var samlet for at lære hinanden bedre at kende og få inspiration til at fyre op under den lokale jobkedel. Det foregik i smukke omgivelser på kursusejendommen Bautahøj ved Jægerspris.Stener... læs mere...

Borgerne skal sælge deres by

10. marts 2015
Hvem er de bedste til at sælge idéen om at bo i Tranum, Biersted eller V. Hjermitslev? - beboerne i de tre byer. Det er tanken bag en stor bosætningskampagne i Jammerbugt Kommune, som Tankegang er involveret i.I løbet af foråret aktiverer vi alle gode kræfter i de mange lokalsamfund i kommunen. De skal  - lave en pakke til tilflyttere. - planlægge markedsføringsmateriale. - sælge byggegrunde (mod provision). - opdatere fraflyttere med spændende historier.... læs mere...

Visionen skal styre Frederikssund

6. marts 2015
Vision og planstrategi bliver det nye overordnede styringsværktøj i Frederikssund Kommune. Tankegang leder byrådet frem til den nye vision, som efter planen bliver endeligt vedtaget her i foråret.Forleden holdt vi den anden workshop med byrådet. Det foregik i en rundkreds på den nyrenoverede del af Falkenborgskolen i Frederikssund. Gennem afstemninger på iPad, forsamlingshus-diskussion og lidt gruppearbejde nåede kommunalbestyrelsen frem til de vigtigste pejlemærker for den nye vision.Dem... læs mere...

Den svære dans foran udvalget

5. marts 2015
Hvordan fremlægger man en sag for et politisk udvalg? Hvordan sikrer man, at politikerne nikker ja til en stor plan? Det var emnet, da Tankegangs Stener Glamann forleden holdt oplæg på et kursus i DANVA og Dansk Byplanlaboratorium.Stener havde en ven med – et stort billede af en rar og nogenlunde typisk kommunalpolitiker. Ud fra det tegnede han et portræt af politikeren og gav fem gode råd til kommunikationen med de kære mennesker, der styrer de danske kommuner.Indlægget var det sidste i... læs mere...

Workshop om grundvand i Skive Kommune

19. januar 2015
Workshop i Skive Kommune her i januar måned, hvor medarbejdere og ledelse på grundvandsområdet og rådgivere fra Tankegang mødtes for at finde den bedste måde at kommunikere om de nye indsatsplaner på. Igennem workshoppen arbejdede deltagerne efter at få så meget viden frem på bordet som muligt, og dernæst gå i proces sammen om, hvad den bedste kommunikationsløsning kunne være. ​ 

Ny affaldsplan i Aalborg

10. oktober 2014
Hvordan fortæller vi borgerne om den nye måde at sortere affald på i Aalborg Kommune? Hvordan kommunikerer vi med studerende, tosprogede, villaejere og pensionister? Skal vi sende trykt materiale ud, eller klarer Facebook, hjemmeside og SMS det hele? Det var nogle af spørgsmålene på en workshop om affaldsplanen, som Tankegangs Bolette Falbe-Hansen og Daniel Hjortkær Cross holdt for affalds- og kommunikationsfolk fra Aalborg Kommune i september 2014.Som input havde Tankegang blandt... læs mere...

Byrådets helt egen vision

18. september 2014
29 ud af byrådets 29 medlemmer står på mål for Ringkøbing – Skjern Kommunes nye vision, Naturens Rige. Det samme gør direktion og chefforum samt de største organisationer i kommunen. - Vi har fået et enestående ejerskab til visionen. Hele byrådet er klar til at gå ud og sælge Naturens Rige, fortæller direktør Anette Ørbæk Andersen fra Ringkøbing – Skjern Kommune. Visionen er skabt i et flere måneder langt samarbejde mellem byrådet, direktionen og Tankegang. Den startede kort efter nytår,... læs mere...
Her er vi også
Claus G
23. Feb 2018
Naturpark Lillebælt indvielse v
Søren
13. Feb 2018
Vestforsyning
Søren
18. Jan 2018
Vestforsyning