Ny forsyning starter med værdierne

16. februar 2018
4 nye værdier er det første fælles projekt for alle 80 medarbejdere i Vesthimmerlands Forsyning. Selskabet består af Renovest og Vesthimmerlands Vand og har eksisteret siden nytår. Tankegang stod for en værdiproces, hvor alle medarbejdere var involveret og kom til orde.Første gang ved et fælles kickoff, hvor Tankegangs Stener Glamann fortalte om værdier og om den kommende proces. Alle medarbejdere fik den opgave at finde en figur, en genstand eller en tegning, der repræsenterede det bedste... læs mere...

Valgkampagne med indhold

13. november 2017
Gode historier fra Frederikshavn Kommune med socialdemokratisk aftryk. Det er det vigtigste indhold i den kampagne, Tankegang hjælper Socialdemokratiet med op til byrådsvalget den 21. november.En 8 siders valgavis til alle husstande fortæller om børn, ældre, skoler, byudvikling, erhverv, bosætning, turisme og de aktive lokalsamfund i Danmarks nordligste kommune.Vi har også lavet 3 små personlige historier til hver enkelt kandidat, foruden bannerannoncer, Facebook-kampagne og skilte til... læs mere...

Beboere hjælper sorteringen på vej

6. november 2017
Hvordan får vi folk til at sortere affaldet bedre?Sådan lød det overordnede spørgsmål til beboerne i tre etagebyggerier i Horsens Kommune. Her har Tankegang og kommunen fundet nøglepersoner, som skal fungere som en slags ambassadører for sortering. I et område tog boligforeningen selv opgaven på sig, og i de to andre hjalp ambassadørerne med at udvikle og evaluere informationsmateriale. Deres ønske er helt klart: Fortæl det med billeder eller tegninger – spar på ordene. Resultatet er et... læs mere...

Ledelse på Jammerbugtsk

11. september 2017
Gamle dyder og nye ledelsesprincipper er lige vigtige i Jammerbugt Kommune. Det er pointen i et nyt ledelsesgrundlag, som Tankegang har sat ord og billeder på.. Det er samlet på en plakat med seks overskrifter og små supplerende forklaringer samt lidt finurlige tegninger, som nye og gamle ledere kan gå på opdagelse i og diskutere. 

Giv dit barn lov til at cykle

28. august 2017
Alt for mange børn bliver kørt til skole og fritidsaktiviteter på bagsædet af en bil. Det skaber farlige situationer i trafikken, og samtidig er det skidt for børnenes kondition, sundhed og helbred. Det vil Sønderborg Kommune nu gøre noget ved. I en ny kampagne opfordrer kommunen forældrene til at give børnene lov til at cykle. Det er nemlig altid sjovere at give ungerne lov til noget, end at sige nej til noget. En frisk dreng på cykel er hovedfiguren i 3 små film, hvor... læs mere...

Ledelse på Jammerbugtsk

21. april 2017
Gamle dyder og nye ledelsesprincipper er lige vigtige i Jammerbugt Kommune. Det er pointen i et nyt ledelsesgrundlag, som Tankegang har sat ord og billeder på.  De seks synteser er: Rettidig risiko, herlig helhed, saglig samskabelse, optimistisk omhu, nysgerrig nøjsomhed, givtig gennemsigthedDet er samlet på en plakat med de seks overskrifter og små supplerende forklaringer samt lidt finurlige tegninger, som nye og gamle ledere kan gå på opdagelse i og diskutere. Der er også et... læs mere...

Medarbejdergrundlag på pap

24. februar 2017
Hvordan formidler vi et nyt medarbejdergrundlag?Sådan lød udfordringen fra Vordingborg Kommune, som gennem en fin proces havde fundet tre ord:Stemningsløfter, hverdagsforandrer og faglighedshøjner.Tankegang foreslog at omdøbe det til medarbejderprofiler og at visualisere dem med figurer. De er nu sat på pap, så de kan stå rundt omkring på bordene på de kommunale kontorer. Hver figur er klædt på med tøj og udstyr, som udtrykker de egenskaber, der knytter sig til profilen.Figurerne er en del... læs mere...

Følg i fodsporet på Peter Pachis

24. november 2016
Polarforskeren Peter Pachis leder efter 10 livsvigtige pejlemærker, som skal gøre ham i stand til at finde vej gennem et snedækket polarlandskab. Men nu er der hjælp på vej. Den sidste fredag før vinterferien bliver alle skoleelever fra 0.-8. klasse i Sorø Kommune sendt ud for at hjælpe Peter Pachis. På et Pejlemærkeløb vil eleverne møde en række udfordringer og opgaver, som de skal klare i fællesskab. Sorø Kommune har sammen med Tankegang udviklet Pejlemærkeløbet og historien om... læs mere...

Tre stærke værdier i Varde Kommune

13. oktober 2016
VærdiskabendeOrdentligStærkDet er de tre nye værdiord i Varde Kommune, som 55  medarbejdere, ledere og politikere under Tankegangs ledelse fandt frem til mandag eftermiddag i Lerpøthallen i Varde.Den store værdidag var kulminationen på en involverende proces, som blev sat i gang lige før sommerferien. 34 MED-udvalg er kommet med deres input til det nye værdigrundlag, og aktive borgere har givet deres besyv med ved en lille workshop.Det var grundmaterialet til værdidagen, hvor 10... læs mere...

Robotterne indtager Skagen Skole

12. oktober 2016
DR P4 NORDJYLLAND OG TV AVISEN DÆKKER ROBOTDAG PÅ SKAGEN SKOLE.  Frederikshavn Kommune er langt fremme i arbejdet med robotter i dagtilbud og undervisning. På Skagen Skole lærer eleverne at programmere robotter fra 0-7. klasse, og de kan fra 7. klasse skrive avanceret kode på et kommercielt sprog. Derudover støtter robotter undervisningen af autister og andre udfordrede børn.  Det er en god historie, og den ønsker Frederikshavn Kommune at gøre synlig for alle interesserede i... læs mere...

11 kort med bedre borgerinddragelse

16. september 2016
Husk at inddrage borgerne, lyder kravet fra politikere og chefer.Så står man der. Til det sidste borgermøde var der bestilt kaffe til 40, men der kom kun 4. Hvad finder man så på? Tag et spil kort!11 kort med værktøjerTankegang har udviklet et lille sæt med 11 kort, der hver især er elementer i en god borgerinddragelse. Dem tilbyder vi at sætte i spil for at tilrettelægge den proces, I står over for.Alle 11 kort skal ikke bruges til enhver borgerinddragelse. For store projekter er det... læs mere...

God dialog med politikerne

15. juni 2016
Hvem er de kære byrådspolitikere? Hvordan får vi en god dialog med dem? Hvordan skal vi præsentere et spændende projekt for dem?Det var opgaven på sidste del af et kursus, som DANVA, Dansk Byplanlaboratorium og Vand i Byer i foråret har gennemført for 20 medarbejdere fra Haderslev Kommune og Provas samt Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. Begge arbejder med projekter, hvor klimasikring og byfornyelse går hånd i hånd.Indflydelse og billederTankegangs Stener Glamann var... læs mere...

Højt humør på workshop i DANVA

3. juni 2016
– Selv om solen bager, går alle til opgaven med imponerende energi. Vi snakker leger, griner og metakommunikerer på livet løs. Tankegangs Nicoline Pedersen og Claus Grøngaard holder workshop i DANVA i Skanderborg. De første meldinger går på højt humør i sommervarmen og masser nye idéer på tegnebrættet. Emnet for workshoppen er værdiskabende kursusledelse, og deltagerne er kursusledere i DANVA. 

Jammerbugt Kommunes nye vision fås nu som pastiller

7. marts 2016
For at udbrede kendskabet til visionen har vi lavet en visionær pastilæske, som er helt i tråd med den retning, kommunen sætter.Vi går efter forskellen er overskriften på visionen, og i den lille æske finder man pastiller i forskellige farver og med forskellig smag. På siderne og toppen er der trykt de tre temaer i visionen: Dit gode liv, Mere i gang – flere i gang og Vi gør det på Jammerbugtsk.Det visuelle element til visionen er forskellige mennesker: Unge og gamle, tykke og tynde,... læs mere...

190 miljøagenter er på spil

17. februar 2016
190 frivillige i Mariager Fjord Kommune er blevet uddannet til Miljøagenter, som kan informere borgere om genbrug, sortering og affald. De er i fuld gang med at fortælle andre om de værdifulde ressourcer i affaldet. De byder også på et affaldsløb med lærerige poster, som er blevet meget populært.Det er resultatet af et projekt, som Tankegang har gennemført for Mariagerfjord Kommune med støtte fra Miljøstyrelsens kommunepulje. I løbet af 2015 udviklede vi sammen med 45 foreningsledere ideer... læs mere...

Nu skal du bare høre: Flyndersø

9. oktober 2015
Har du en god historie om Flyndersø? Så står to reportere fra Tankegang klar til at tale med dig og formidle historien til skibonitter og gæster.Skive Kommune er i gang med at udvikle Naturpark Flyndersø, som er det største sammenhængende naturområde i kommunen. En vigtig del af opgaven er formidling og her er Tankegang sparringspartner. Vi samler en bank af gode historier, information, film, foto og illustrationer fra hele området. Det er råstoffet til foldere, infotavler, hjemmeside, app... læs mere...

KLAR Forsyning ved Køge Bugt

18. september 2015
Energiforsyningen Køge, Greve-Solrød Forsyning og Stevns Forsyning danner et fælles serviceselskab, som fra nytår samler driften af de tre selskaber. Navnet på det nye selskab er udviklet af Tankegang og bliver - KLAR Forsyning.Navnet signalerer- handlekraft- service til kunderne i højsædet- miljø - klart vand og spildevand og ren energi- målrettethed - klare mål- gennemsigtighed Det er et enkelt ord, som alle kan forstå. På den måde er KLAR Forsyning i øjenhøjde med kunderne.... læs mere...

Gode forbindeler i Frederikssund

11. september 2015
Den gode forbindelse er overskriften på Frederikssund Kommunes vision, som Tankegang har udarbejdet.Den gode forbindelse er den fysiske - S-tog, ny motorvej og ny bro, som rykker Hovedstaden nærmere til Frederikssund. Og det er den gode forbindelse mellem kommunen, borgerne og virksomhederne. Den skal skabe fremdrift og udvikling i området.Forbindelsen til fremtiden er blandt andet Smart City Vinge - en helt ny og bæredygtig by, som skyder op mellem Frederikssund og Ølstykke. Visionen... læs mere...

28 borgermøder på 3 dage

2. juni 2015
I næste uge holder Ringkøbing-Skjern Kommune 28 borgermøder på 3 dage om kommunens vision, Naturens Rige. Med byrådets medlemmer som værter inviterer kommunen borgerne til at tale om Naturens Rige - dens betydning for borgeren, lokalsamfundet og hele kommunen. Det sker ved en stribe offentlige møder, som vi kalder for Naturens Rigsdag, og som kommunen holder ude i haller og forsamlingshuse i lokalsamfundene.Formålet er dobbelt:1. At synliggøre visionen over for borgere og virksomheder.2.... læs mere...

Nulskrald med i valgkampen

1. juni 2015
Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning har de seneste uger med arbejdet med Nulskrald i en lokal boligforening. Den historie blev til et indslag i valgkampen i DR Nyheder mandag den 1. juni.De Radikale ønsker mere og bedre sortering af husholdningsaffaldet. Det blev illustreret med en case fra Boligforeningen B42. Pensionist Sonja Viese og bager Nicolaj Petersen fra afdelingen Morbærhegnet slog fast, at det hverken er svært eller besværligt at sortere affaldet. Og de har noget at have... læs mere...

Spørg og bliv klogere

14. april 2015
Grundvandet i Skive Kommune er under pres. Det er især nedsivning af kvælstof fra landbruget, der er problemet, og kommunen ønsker, at vandværkerne og landmændene går i dialog om bæredygtige løsninger.For at komme bedst muligt fra start valgte Skive Kommune at undersøge, hvorfor dialogen mellem vandværkerne og landmændene er meget sparsom i dag, og hvad der skal til, for at den kan blive bedre. Undersøgelsen bestod af et spørgeskema til et stort antal landmænd og fokusinterviews med... læs mere...

Medarbejdere tyvstarter budgettet

27. marts 2015
Inden medlemmerne af Frederikssund Byråd begynder at arbejde med kommunens budget for 2016, har både medarbejdere og borgere givet deres besyv med.Det sker ved to arrangementer, som Tankegang hjælper med at tilrettelægge og styre igennem. Den første var torsdag den 26. marts i Frederikssund-Hallen. Her var 80 medarbejdere og ledere fra MED-udvalg til workshop for at komme med idéer til en mere effektiv kommune.Det skete i en styret proces med tre temaer:1. Fra borger til medborger2.... læs mere...

Vi vil ud over bygrænsen med de gode historier!

25. marts 2015
Beboere fra Vrå, Løkken og Tornby mødtes i går på rådhuset til en fælles workshop hos Hjørring Kommune.I de sidste måneder har beboerne arbejdet i tre fokusgrupper med spørgsmålene om, hvad der gør hver deres by til noget til helt særligt, og hvordan de kan formidle det budskab ud til andre. Der var god kemi, skøn energi og sprudlende latter i kantinen på rådhuset, efterhånden som arbejdet i workshoppen skred frem. Først skulle de tre byer definere hver deres særpræg i grupperne.... læs mere...

Undervisningsmateriale på et højere plan

25. marts 2015
Hvordan gør man unge mennesker mere bevidste om værdien af deres affald? I Sønderborg Kommune, Sønderborg Forsyning og House of Science har man besluttet, at der skal sættes en indsats ind for at gøre elever på ungdomsuddannelserne bedre påklædte til, at håndtere affald når de flytter hjemmefra. Derfor har de ansøgt og fået bevilliget en projektpulje igennem miljøstyrelsen.  I samarbejde med Tankegang har de startet en agil arbejdsproces, hvor medejerskab, aktiv involvering af... læs mere...

Fed netværksdag hos Renosyd

24. marts 2015
Miljøstyrelsen inviterede og folk dukkede op fra nær og fjern. Torsdag den 19. marts mødtes repræsentanter fra de 8 kommuner, der har fået penge via kommunepuljen til projekter om nudging og kommunikation. Formålet var at høre om hinandens projekter og ellers videndele. Kommunerne havde også mulighed for at tage deres leverandører med på projekterne, hvilket flere af os fik lejlighed til. Dagen blev holdt hos Renosyd på deres nye genbrugsplads, Værdiparken, hvor vi også fik en rundvisning... læs mere...

Unge borer i tandplejen

9. marts 2015
Hvordan får man 13-18 årige til at passe bedre på tænderne og huske at komme til den gratis kommunale tandpleje?Det hjælper Tankegang Frederikshavn Kommune med at bore i. Metoden er at spørge de unge. Vi har gennemført en spørgeskema-undersøgelse på mobil og holdt en workshop for en meget aktiv 10. klasse.Budskabet til tandplejen er klart: Kom på Facebook, Instagram og Snapchat – der er vi. Det sker her i foråret med Tankegangs hjælp.   

Visionen skal styre Frederikssund

6. marts 2015
Vision og planstrategi bliver det nye overordnede styringsværktøj i Frederikssund Kommune. Tankegang leder byrådet frem til den nye vision, som efter planen bliver endeligt vedtaget her i foråret.Forleden holdt vi den anden workshop med byrådet. Det foregik i en rundkreds på den nyrenoverede del af Falkenborgskolen i Frederikssund. Gennem afstemninger på iPad, forsamlingshus-diskussion og lidt gruppearbejde nåede kommunalbestyrelsen frem til de vigtigste pejlemærker for den nye vision.Dem... læs mere...

Boblende Lisanne på K-Døgn

7. november 2014
Lisanne Pehrson fra Aalborg Kommune kunne fredag middag tage hjem fra KLs Kommunikationsdøgn i Odense med to flasker boblende champagne.Hun bidrog til Tankegangs visuelle referat af døgnet. På vores stand var der et stort lærred. Her inviterede vi alle deltagere til at tegne deres oplevelser Og tweete det ud til de øvrige deltagere og alverden.Første bidragyder var fremtidsforsker @anneskare, som tegnede en lille kommunikationsmodel. Vinderen tegnede frokosten, mens en kreativ sjæl fra... læs mere...

Gamle fjender roser de nye vandråd

Moseområde ved Grenen
28. oktober 2014
Gamle fjender, som i årevis har stået stejlt over for hinanden, har arbejdet fint sammen i de 23 nye vandråd, som i det seneste halve år har rådgivet kommunerne om indsatsplaner for vandløbene. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse, som KLs nyhedsbrev Momentum i dag refererer.Undersøgelsen er foretaget af ph.d-stipendiat Morten Graversgaard fra Aarhus Universitet. Han har sendt spørgeskema ud til de 383 vandrådsmedlemmer og har indtil videre modtaget svar fra 222.61 pct.... læs mere...

Ny affaldsplan i Aalborg

10. oktober 2014
Hvordan fortæller vi borgerne om den nye måde at sortere affald på i Aalborg Kommune? Hvordan kommunikerer vi med studerende, tosprogede, villaejere og pensionister? Skal vi sende trykt materiale ud, eller klarer Facebook, hjemmeside og SMS det hele? Det var nogle af spørgsmålene på en workshop om affaldsplanen, som Tankegangs Bolette Falbe-Hansen og Daniel Hjortkær Cross holdt for affalds- og kommunikationsfolk fra Aalborg Kommune i september 2014.Som input havde Tankegang blandt... læs mere...

Byrådets helt egen vision

18. september 2014
29 ud af byrådets 29 medlemmer står på mål for Ringkøbing – Skjern Kommunes nye vision, Naturens Rige. Det samme gør direktion og chefforum samt de største organisationer i kommunen. - Vi har fået et enestående ejerskab til visionen. Hele byrådet er klar til at gå ud og sælge Naturens Rige, fortæller direktør Anette Ørbæk Andersen fra Ringkøbing – Skjern Kommune. Visionen er skabt i et flere måneder langt samarbejde mellem byrådet, direktionen og Tankegang. Den startede kort efter nytår,... læs mere...
Her er vi også
Claus G
23. Feb 2018
Naturpark Lillebælt indvielse v
Søren
13. Feb 2018
Vestforsyning
Søren
18. Jan 2018
Vestforsyning