Børn som målgruppe https://www.tankegang.dk/index.php/ da Reklamefilm i biograferne  https://www.tankegang.dk/index.php/reklamefilm-i-biograferne <span>Reklamefilm i biograferne </span> <span><span lang="" about="/index.php/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:24</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>– Nej nej, spaghetti skal ikke i kommodeskuffen!</strong></p> <p>Carlo og hans far smider affald væk, men der er noget far har misforstået. Spaghetti havner i kommodeskuffen, og fiskeben ryger op i tagrenden. Carlo tager sig til hovedet, for han har nemlig helt styr på, at madaffaldet skal i spanden under køkkenvasken.<br /> Slagelse Kommune ønsker, at borgerne i fremtiden lægger meget mere madaffald i spanden til bioaffald. I samarbejde med Tankegang har kommunen skabt fortællingen om Carlo, der viser sin far, hvordan man sorterer på den rigtige måde. Bogen blev i december 2015 uddelt til alle børnehavebørn i kommunen. <br /> Små affaldsambassadører</p> <p><br /> Med fortællingen om Carlo og hans far får de mindste viden om affald på deres eget niveau og med et glimt i øjet. Børnene lærer, at affald er noget, man sorterer og afleverer i bestemte beholdere. Det tæller også med, at børnene med deres nye viden kan gå hen og blive ivrige ambassadører for korrekt sortering af affald i familierne. </p> <p>Reklamefilm i biograferne <br /> Carlo og hans far dukker også op i en lille film i biografernes reklameblok i skolernes vinterferie. Både bogen og filmen er en del af en stor kampagne, som skal flytte affald fra dagrenovation til genbrug. Målet er, at Slagelse Kommune i 2020 lever op til Miljøstyrelsens krav om, at mindst halvdelen af husholdningsaffaldet går til genbrug. <br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/reklamefilm-i-biograferne"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Slagelse%20bioaffald.jpg" alt="Bioaffald, Madaffald, tegneserie, børn, kommunikation" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/77" hreflang="da">Børn som målgruppe</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/76" hreflang="da">Bioaffald</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/75" hreflang="da">Madaffald</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">150647835 </div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:24:34 +0000 lonnie 207 at https://www.tankegang.dk Børn og unge lærer skraldspandsk i Rødovre Kommune https://www.tankegang.dk/index.php/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune <span>Børn og unge lærer skraldspandsk i Rødovre Kommune</span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>tor, 07/23/2020 - 08:11</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Gode vaner skabes allerede i vores opvækst. Derfor ville Rødovre Kommune gerne arbejde med at gøre børn og unge mere bevidste om, hvordan og hvorfor man skal sortere affaldet. Borgerne i Rødovre Kommune sorterer allerede derhjemme i fraktionerne: mad, papir, plast, metal, glas, småt pap og rest. </p> <p>Målet med kampagnen var at øge bevidstheden om, hvordan man sorterer til genanvendelse. Vi ville også beskrive, hvad der sker med affaldet og hvorfor det gør en forskel at sortere, for derigennem at påvirke børn og unge og give dem gode vaner omkring affald. </p> <p>Den primære målgruppe var børn og unge i kommunens institutioner og skoler. Fra børnehaver, indskolingen, mellemtrinet til udskolingen.</p> <p>Humor og involvering var drivkraften i kampagnen. Vi mødte børnene og de unge med et glimt i øjet, og gjorde meget ud af at få dem til at grine undervejs.<br /> Til alle 4 alderstrin tog vi udgangspunkt i de typer affald, børnene og de unge selv producerer. Målet var i første omgang ikke, at de skal have styr på alle aktuelle fraktioner, men at de skal opdage og erkende, at affald er noget, der skal sorteres og afleveres de rigtige steder.</p> <p>Til kampagnen benyttede vi følgende medier:<br /> • 4 foldere til henholdsvis børnehaver, indskolingen, mellemtrinet og udskolingen med information om sortering, små opgaver og konkurrencer, der er tilpasset de enkelte alderstrin.<br /> • Mail/brev om folderne til pædagoger, lærere og skoleledere.<br /> • Plakater til ophængning i børnehaver og på skoler – Lær skraldspandsk.<br /> • Klistermærker med børnevenlige fraktions-ikoner til papirkurve og affaldsspande.<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0000_Plakat_L%C3%A6r-skraldespandsk_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0001_Brev_L%C3%A6r-skraldespandsk_skolerne.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0002_H%C3%A6fte3_Mellemtrinet_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0003_H%C3%A6fte4_Udskolingen_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0004_H%C3%A6fte1_B%C3%B8rnehaven_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0005_H%C3%A6fte2_Indskolingen_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0006_H%C3%A6fte4_Udskolingen_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/boern-og-unge-laerer-skraldspandsk-i-roedovre-kommune"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/R%C3%98DORVE_B%C3%98RN_0007_Klisterm%C3%A6rker_madaffald_tryk.png" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/77" hreflang="da">Børn som målgruppe</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/60" hreflang="da">Leg og læring</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="da">Affald</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/29" hreflang="da">Verdensmål</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/38" hreflang="da">Affaldssortering</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 23 Jul 2020 06:11:02 +0000 lonnie 204 at https://www.tankegang.dk Begynd med børnene - og nå forældrene https://www.tankegang.dk/index.php/begynd-med-boernene-og-naa-foraeldrene <span property="schema:name">Begynd med børnene - og nå forældrene</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-06-11T10:12:30+00:00">tor, 06/11/2020 - 12:12</span> Thu, 11 Jun 2020 10:12:30 +0000 admin 188 at https://www.tankegang.dk