Borgerinddragelse https://www.tankegang.dk/index.php/ da Grøn – blå strategi i Roskilde https://www.tankegang.dk/index.php/groen-blaa-strategi-i-roskilde <span>Grøn – blå strategi i Roskilde</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:11</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Roskilde Kommune<br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Inddragelse i en ny grøn – blå strategi, der beskriver Roskilde Kommunes arbejde med og for naturen de kommende år. Roskilde Kommune ønskede en bred involvering internt i kommunen, så strategien ikke blot havde ejerskab i By, Kultur og Miljø. Desuden ønskede kommunen at høre mange borgere og at arbejde sammen med borgere om at skabe indhold til strategien.<br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Tankegang designede sammen en inddragelsesproces i tre faser: 1. Input 2. Samskabelse 3. Præsentation.<br /> Input: Vi koblede os på 7 arrangementer, der i forvejen var planlagt i Roskilde Kommune, og som dækkede alle arbejdsområder i kommunen. Her fik vi input fra borgerne på 7 forskellige måder, afhængig af målgruppen.<br /> Samskabelse: 50 aktive borgere og 10 ansatte og politikere arbejdede videre med inputtene på en workshop en søndag i et naturcenter. Her producerede de idéer og visioner under fire overskrifter.<br /> Præsentation: Tankegang formidlede idéer og visioner fra workshoppen på plancher, som fire af de aktive borgere præsenterede for kommunens klima- og miljøudvalg. Her fik de en kort debat om ideerne og en masse ros fra politikerne.<br /> Materialet er krumtappen i den nye strategi, som Roskilde Kommune skriver færdig og senere forelægger for byrådet.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Skabelon_forside_640x640_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Proces%20tegning.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/F%C3%B8rste%20billede.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Plakater.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Postkort.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/groen-blaa-strategi-i-roskilde"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Workshoppen.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/25" hreflang="da">Borgerinddragelse</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/67" hreflang="da">Miljø</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:11:59 +0000 admin 181 at https://www.tankegang.dk Mariagerfjord Kommune uddanner over 1.000 nye miljø-agenter https://www.tankegang.dk/index.php/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter <span>Mariagerfjord Kommune uddanner over 1.000 nye miljø-agenter</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Mariagerfjord Kommune<br />  <br /> <strong>Udfordringen </strong><br /> Frivillige foreninger i Mariagerfjord Kommune har i en årrække tjent penge på at indsamle papir til genanvendelse. Nu har kommunen fået en ordning med indsamling af papir ved husstanden – og dermed gjort spejderne arbejdsløse og pengeløse. <br /> Udfordringen var at opfinde og udvikle et koncept, så frivillige foreninger fremover kan tjene penge på at motivere borgerne i Mariagerfjord Kommune til at sortere husholdningsaffaldet endnu mere effektivt. <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Affaldsmedarbejdere fra Mariagerfjord Kommune og konsulenter fra Tankegang mødtes i første omgang til en workshop med medlemmer fra 19 aktive fritidsforeninger. I fællesskab udviklede deltagerne rammerne for en helt ny uddannelse, der gør frivillige foreningsmedlemmer til ambassadører for korrekt sortering af husholdningsaffald. Deltagerne i uddannelsen blev udnævnt til miljø-agenter.<br />  <br /> De frivillige gik ind i arbejdet med stor energi og entusiasme. I arbejdsgrupper skabte de grundlaget for et let tilgængeligt miljøagent-kit til foreningernes arbejde. Kittet indeholder et fikst og færdigt materiale til at motivere, inspirere og vejlede borgerne. Til kittet hører også en hjemmeside, hvor miljø-agenterne kan finde inspiration og dele deres erfaringer med hinanden. <br />  <br /> Samtidig udviklede deltagerne et opstarts-kursus til nye miljø-agenter. Her bliver de undervist i genanvendelse og får indsigt i, hvordan de motiverer borgerne. Formålet med opstarts-kurset er både at formidle viden og forankre projektet i foreningerne. Rent praktisk bliver kurset afviklet som et orienteringsløb, og når det er gennemført, kan man kalde sig miljø-agent.<br />  <br /> <strong>Løsningen </strong><br /> Med uddannelsesprojektet fik Mariagerfjord Kommune involveret og engageret et meget stor antal borgere i affaldssortering. Mere end 1.000 frivillige har i dag gennemført miljøagent-uddannelsen, og de er i dag aktive vejledere og kompetente ambassadører for korrekt sortering af husholdningsaffald. Med miljø-agenterne har Mariagerfjord Kommune fået et koncept, der både involverer borgerne, skaber mere genbrug og giver foreningerne penge i kassen. <br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/milj%C3%B8agent_forside_640x640.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/mariagerfjord-kommune-uddanner-over-1000-nye-miljoe-agenter"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/MAM_10.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/25" hreflang="da">Borgerinddragelse</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/67" hreflang="da">Miljø</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="da">Affald</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/38" hreflang="da">Affaldssortering</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:08:43 +0000 admin 180 at https://www.tankegang.dk