Design https://www.tankegang.dk/index.php/ da Ny forsyning – KLAR Forsyning https://www.tankegang.dk/index.php/ny-forsyning-klar-forsyning <span>Ny forsyning – KLAR Forsyning</span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 09/09/2020 - 11:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Energiforsyningen Køge og Greve-Solrød Forsyning</p> <p><strong>Udfordringen </strong><br /> De to forsyningsselskaber planlagde en fusion og havde sat et stort planlægningsarbejde i gang for at nå i mål fra 1. januar 2017. Udgangspunktet var navnet Køge Kyst Forsyning, men ledelsen ønskede et alternativ til navnet, som ikke var bundet til en snæver geografi.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegang holdt en proces med ledelsen i de to selskaber, hvor vi drøftede kriterier for et nyt navn samt mål, former og farver.</p> <p><br /> Her blev ønsket:<br /> -    Et navn, som signalerer driftssikkerhed, professionalisme, enkelhed og miljørigtige løsninger<br /> -    Et dansk navn, som er til at forstå <br /> -    Et navn, hvor hjemmesidedomænet er ledigt<br /> -    Et navn, der er nemt at kommunikere og knytte historier til</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Tankegangs ordmager fyldte 4 sider i sin notesbog og fandt frem til navnet KLAR Forsyning.</p> <p><br /> KLAR signalerer:<br /> -    Klart vand (rent miljø)<br /> -    Parathed – vi yder service til borgerne<br /> -    Klar tale – let at forstå<br /> -    Klar ledelse – korte kommandoveje og klare mål</p> <p>Designet skulle leve op til navnet og blev derfor KLAR med store, klare bogstaver og nogle klare grønne og blå linjer, som kan bruges på mange forskellige måder.<br /> Ledelse, bestyrelse og medarbejdere tog straks navnet til sig, og i dag er KLAR Forsyning kendt af kunderne og i branchen.<br /> Navnet er en daglig forpligtelse for ledere og medarbejdere og er med til at sætte en retning for selskabet.</p> <p>Kontakt <br /> Stener / 53 73 12 02 /stener@tankegang.dk<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_forside_640x640.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/ny-forsyning-klar-forsyning"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/klar_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="da">Forsyning</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 09 Sep 2020 09:47:34 +0000 lonnie 211 at https://www.tankegang.dk Vision, der blev et brand: Naturens Rige https://www.tankegang.dk/index.php/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige <span>Vision, der blev et brand: Naturens Rige</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:25</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Ringkøbing – Skjern Kommune</p> <p><strong>Udfordringen</strong><br /> Efter en besværlig konstituering havde det nye byråd brug for et fælles projekt. Direktionen tilrettelagde en grundig visionsproces, blandt andet med personlige interview med alle medlemmer af byrådet. Det skulle samles i en letforståelig og klar vision, som kunne skabe fælles stolthed i byrådet.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Tankegangs direktør Stener Glamann har et indgående kendskab til kommunen og fik materialet fra visionsseminaret og en grundig forklaring fra direktionen.</p> <p>Gennem to måneder arbejdede Tankegang, direktionen og byrådet sammen om tekst og visualitet.</p> <p>Det samlede byråd kom to gang med input til tekst og visualitet, så det færdige resultat havde i høj grad byrådets aftryk.</p> <p>Inden offentliggørelsen holdt borgmester og viceborgmester en lille snigpremiere for organisationer i kommunen, som tog rigtig godt imod visionen.</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Overskriften er Naturens Rige, og det har senere udviklet sig til at blive Ringkøbing – Skjern Kommunes brand. Det er kendt af borgerne i kommunen og af et stigende antal i omegnskommunerne.</p> <p>Ringkøbing – Skjern Kommune er Danmarks største, og visionen favner to hovedemner for byrådet: Det Gode Liv og Vækst og Udvikling. Det er samlet i sætningen: Vi er og bliver rige på natur i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>Visionen er sat op på en plakat med tegninger fra Naturens Rige, som er med til at skabe identifikation. Plakaten hænger på kommunale kontorer og sætter retningen for store og små udviklingsprojekter i Ringkøbing – Skjern Kommune.</p> <p>I 2018 hjælper Tankegang med at lave version 2 af Naturens Rige – en opdateret udgave af visionen med færre ord og igen med det samlede byråd som drivende kraft.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/vision-der-blev-et-brand-naturens-rige"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/naturensrige_rksk8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="da">Kommune</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/79" hreflang="da">Strategi</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:25:33 +0000 admin 185 at https://www.tankegang.dk Millioner så film om rigtig brug af toilettet https://www.tankegang.dk/index.php/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet <span>Millioner så film om rigtig brug af toilettet</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:03</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> 32 danske forsyningsselskaber og 2 interesseorganisationer</p> <p><strong>Udfordringen</strong><br /> Danske forsyningsselskaber har i en årrække gjort en stor indsats for at få folk til at forstå, at man ikke må skylle bleer, fiberklude, vatpinde og alt muligt andet affald ud i toilettet. Men lige lidt hjælper det. Med jævne mellemrum må spildevandsmedarbejderne ud og reparere pumper, der er stoppet til af affald. Et både beskidt, besværligt og bekosteligt arbejde.</p> <p>Forsyningerne ønskede derfor i 2017 en kampagne, der råbte højt og kommunikerede meget tydeligt, at toilettet ikke er en skraldespand.</p> <p><strong>Processen</strong><br /> Kampagnens idé blev at vende problematikken på hovedet. I stedet for at informere om alt det, man ikke må komme i toilettet, skulle kampagnen præcisere de ganske få ting, som det er i orden at skylle ud i kummen. Og det er – for nu at sige det ligeud – kun lort, pis og toiletpapir.</p> <p>En udfordring var, at de tre ord kan virke lidt voldsomme på nogle modtagere. Løsningen blev at præsentere ordene i et sjovt og uventet setup. Talemåderne ’det rene lort’ og ’pis og papir’ blev udgangspunktet for et lille vers, hvor budskabet blev skåret ud i pap. Verset blev i fire små film sunget af henholdsvis en rapper, en rockmusiker, to dansktopsangere og et pigekor.</p> <p>Det gennemgående visuelle udtryk i filmene blev et klassisk sort scenegulv med et mørkerødt bagtæppe og en mikrofon på stativ. Alle filmene sluttede med kampagnebudskabet i speak og grafik.</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Kampagnen blev lanceret på Vandets Dag den 22. marts 2017 og kørte frem til årsskiftet. I TV2-reklamer og på Facebook blev budskabet skrålet ud til danskerne med stor entusiasme og et glimt i øjet.</p> <p>TV2-reklamerne blev set af over 2 millioner seere, og på Facebook blev filmene liked, kommenteret og delt i et omfang, som ikke tidligere er set i forbindelse med en dansk spildevandskampagne. Bemærkelsesværdigt mange unge mellem 15 og 20 år reagerede på filmene på Facebook – en ellers svær målgruppe at komme i kontakt med, når det drejer sig om afløb og spildevand!</p> <p>Kampagnen blev mulig, fordi et meget stort antal forsyninger var begejstrede og bakkede op om idéen. I alt 32 forsyninger og 2 interesseorganisationer deltog i kampagnen.  </p> <p>Med kampagnen fik forsyningerne kommunikeret et vigtigt budskab ud til rigtig mange mennesker. Samtidig fik de udviklet en kampagne, der fremover kan gentages efter behov, og som kan bruges af de enkelte forsyninger på hjemmesider, sociale medier og i forbindelse med events og arrangementer.</p> <p>Se filmene på Facebook/Kun3tingiditlokum</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Forside_kun3ting.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/2_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/4_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/3_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/5_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/8_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/6_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/7_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/millioner-saa-film-om-rigtig-brug-af-toilettet"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/9_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/34" hreflang="da">Vand</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/37" hreflang="da">Spildevand</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/67" hreflang="da">Miljø</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="da">Forsyning</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="da">Film</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">208805833 </div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:03:42 +0000 admin 179 at https://www.tankegang.dk Det lyserøde logo i Vesthimmerland https://www.tankegang.dk/index.php/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland <span>Det lyserøde logo i Vesthimmerland</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 15:00</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Vesthimmerlands Forsyning<br />  <br /> <strong>Udfordringen </strong><br /> Vesthimmerlands Vand og Renovest blev 1. januar 2018 til Vesthimmerlands Forsyning. Selskabet skulle have en klar, fælles identitet, herunder et logo. Det var vigtigt for forsyningen at involvere medarbejdere i arbejdet, så alle dele af virksomheden kom til orde. <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Tankegang tilrettelagde og ledte en kreativ workshop for 12 ledere og medarbejdere fra hele forsyningen. Her talte de om form, farver, billeder og budskab i det nye logo. Resultatet fra dagen formidlede vi et visuelt referat. Hovedpunkterne var: <br /> - Navnet Vesthimmerlands Forsyning skal være et logo<br /> - Logoet skal skille sig ud fra andre forsyningsselskaber<br /> - Grundfarven skal være lyserød<br /> - Logoet skal have en organisk form<br /> Da referatet var godkendt, gik designer Lonnie Espersen i gang og 10 dage senere præsenterede vi arbejdsgruppen for forslaget og brugen af det nye logo på en række centrale kanaler. Her aftalte vi rammerne for verdenspremieren, hvor logoet blev præsenteret for alle medarbejdere. Det foregik i dækhallen bag ved genbrugsbutikken.<br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Et enkelt logo, hvor Vesthimmerland er det stabile element i sort, mens ordet forsyning i den frække lyserøde farve danser lystigt nedenunder. Det signalerer en virksomhed i bevægelse, som har mod til at skille sig ud uden at skeje ud. Et lille grønt hjerte er prikken over i’et i ordet forsyning. Det fortæller om den grønne profil. Som femte element har vi valgt små grønne prikker, der er med til at ramme udtrykket ind på en diskret måde.<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/forside_VH.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_10.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/det-lyseroede-logo-i-vesthimmerland"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Vesthimmerland_11.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/10" hreflang="en">Logo</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/51" hreflang="da">Logodesign</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 13:00:01 +0000 admin 178 at https://www.tankegang.dk Gi’ dit barn lov til at cykle https://www.tankegang.dk/index.php/gi-dit-barn-lov-til-cykle <span>Gi’ dit barn lov til at cykle</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 14:20</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Sønderborg Kommune<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Alt for mange børn bliver kørt til skole og fritidsaktiviteter på bagsædet af en bil. Det skaber farlige situationer i trafikken, og samtidig er det skidt for børnenes kondition, sundhed og helbred. Det vil Sønderborg Kommune gøre noget ved. Familierne skal skifte sikkerhedsselen ud med cykelhjelmen. Argumenterne er, at det sundt og sjovt at cykle, og at barnet bliver sikker i trafikken. <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> På en workshop for cykelklubber, cykelhandlere og lokale cyklister hentede Tankegang og Sønderborg Kommune inspiration til en cykelkampagne, der skal få familierne til at træde flittigere i pedalerne. <br />  <br /> Kampagnens overligger blev sloganet Gi’ dit barn lov til at cykle. Den positive vinkel blev valgt, for det altid er sjovere at give ungerne lov til noget, end at sige nej til noget. <br />  <br /> Tre små sjove og overraskende film blev kampagnens hovedmedie. I filmene følger vi en frisk dreng, der tramper lystigt i cykelpedalerne på vej til skole. Når der zoomes ud, viser det sig dog, at drengen i virkeligheden bliver transporteret af en bil på henholdsvis traileren, cykelstativet og tagbagagebæreren. <br />  <br /> Filmene bliver vist på skolernes Intranet, på kommunens Facebookside og i biografernes reklameblok. De 3 situationer går igen på plakater til skoler, biblioteker og idrætshaller. <br />  <br /> Du kan se de tre film her:<br /> <a href="https://vimeo.com/231343216">https://vimeo.com/231343216</a><br /> <a href="https://vimeo.com/231343240">https://vimeo.com/231343240</a><br /> <a href="https://vimeo.com/231343252">https://vimeo.com/231343252</a><br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Med cykelkampagnen og de tre små film fik Sønderborg Kommune effektivt formidlet budskabet om, at det er godt for både sundheden og trafiksikkerheden, at børnene cykler i skole og til fritidsinteresser. <br />  <br /> Budskabet blev formidlet med et glimt i øjet og uden løftede pegefingre. Den friske dreng på cyklen/bilen brænder igennem og vækker opmærksomhed, og han fungerer perfekt på både film, plakater og øvrige medier. <br />  <br /> Med filmene, de tilhørende medier og et gratis cykeltjek til samtlige 3. klasser har Sønderborg Kommune og Tankegang udviklet en kampagne, der både vækker opsigt og kalder på smilet, og som kan gentages efter behov. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/S%C3%B8nderborg_cykle_forside_640x640.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/1_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/2_s%C3%B8nderborg.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/3_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/8_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/4_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/5_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/gi-dit-barn-lov-til-cykle"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/9_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="da">Trafik</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/31" hreflang="da">Trafikkampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="da">Cykelkampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="da">Film</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">231343216 </div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 12:20:29 +0000 admin 173 at https://www.tankegang.dk Træn med dit barn i trafikken https://www.tankegang.dk/index.php/traen-med-dit-barn-i-trafikken <span>Træn med dit barn i trafikken</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 12:04</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Vejle Kommune<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Alt for mange trafikanter på skolevejene spænder sikkerhedsselen i stedet for cykelhjelmen. De mange biler skaber trafikale udfordringer omkring skolerne og gør forældrene utrygge ved at sende børnene afsted til fods eller på cykel. <br /> Vejle Kommune gør en stor indsats for sikre skolevejene, men ønsker, at forældrene også selv tager ansvar og træner med deres barn i trafikken.  <br /> • Hvordan får vi forældre og skolebørn til sammen at træne trafikregler og god adfærd ude i trafikken? <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Gode opstartsmøder og løbende dialog om de enkelte medier gav en god og konstruktiv proces. Det var vigtigt for kunden, at kampagnen ikke udelukkende blev en cykelkampagne, men derimod en generel trafikkampagne om sikker adfærd på skolevejen. Pointen med, at forældrene selv skal træne ude i trafikken med deres børn, var vigtig for kunden, og den blev hovedbudskabet på alle medier. <br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> En nykomponeret trafiksang blev hovedmediet i en opsigtsvækkende kampagne, der involverede alle byens skoler. I sangens omkvæd kommer lokale skolebørn med en klar opfordring til deres forældre:</p> <p><br /> Træn i trafikken – så jeg selv kan klare turen<br /> Træn i trafikken – så jeg selv kan ta’ af sted.<br /> Ja, gør mig tryg og gør mig sikker,<br /> gør mig mega-super-sej<br /> på fortov og på cykelsti og vej. </p> <p>Sangen blev illustreret af en sjov animationsfilm og lanceret i biografen, på Facebook og skolernes Intranet. Sangen og filmen fik følgeskab af blandt andet store bannere ved skolerne, opslag på Facebook og trafikøvelser til børn og forældre på skolernes Intranet. <br /> Med kampagnen fik Vejle Kommune synliggjort en stor udfordring og peget på en vigtig del af løsningen: Nemlig at forældrene træner med deres skolebørn i trafikken og giver dem lov til at gå eller cykle i skole. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle_forside.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle5.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/traen-med-dit-barn-i-trafikken"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Cykel_kampagne_Vejle7_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/claus-groengaard" hreflang="da">Claus Grøngaard</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/15" hreflang="en">Kampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/56" hreflang="da">Trafik</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/31" hreflang="da">Trafikkampagne</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/9" hreflang="en">Illustration</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/78" hreflang="da">Film</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vimeo field--type-string field--label-above"> <div class="field__label">Vimeo</div> <div class="field__item">327937717</div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 10:04:14 +0000 admin 132 at https://www.tankegang.dk Jazzy design til Jazzy Days https://www.tankegang.dk/index.php/jazzy-design-til-jazzy-days <span>Jazzy design til Jazzy Days</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 11:56</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Tversted Jazzy Days<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Den nordjyske jazzfestival ønskede en markant og let genkendelig designlinje, der fungerer på både hjemmeside, sociale medier og off-line medier. Det var vigtigt for kunden, at udtrykket harmonerede med den type musik, som festivalen prioriterer, nemlig moderne jazz- og fusionsmusik.<br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> I et tæt samarbejde med bestyrelsen for Tversted Jazzy Days udviklede Tankegang en designlinje, der matchede festivalens krav, ønsker og behov. <br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Det bærende element i designlinjen blev 3 grafiske figurer, der forestiller henholdsvis en trompet, en saxofon og en elguitar. Figurerne er markante og lette at afkode, og de passer perfekt til festivalens musiske udtryk. <br /> De 3 grafiske figurer er i dag et gennemgående og opsigtsvækkende element på al kommunikation fra Tversted Jazzy Days. Figurerne bliver blandt andet brugt i programmer, annoncer, på scenebannere, øl- og vinetiketter, sociale medier og på festivalens hjemmeside. Figurerne fungerer fint både samlet og enkeltvis. <br /> Den nye designlinje har tilført Tversted Jazzy Days en moderne identitet og et unikt udtryk, der kommunikerer effektivt uden at larme i landskabet. Samtidig er designet let at forny fra år til år med blandt andet diskrete farveskift. </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/18" hreflang="en">Design &amp; Identitet</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/tankegang_forside_JazzyDays.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays1_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays2_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays3_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays5_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays6_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays8_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays9_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/jazzy-design-til-jazzy-days"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Tankegang_JazzyDays10_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/lotte-mertz-winther" hreflang="da">Lotte Mertz Winther</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/23" hreflang="da">Visuel identitet</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 09:56:10 +0000 admin 130 at https://www.tankegang.dk Klimasamtaler https://www.tankegang.dk/index.php/klimasamtaler <span>Klimasamtaler</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 08/20/2020 - 11:38</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> ProjectZero Sønderborg<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> ProjectZero ønsker at nå bredt ud til folk i Sønderborgområdet for at øge bevidstheden om den enkeltes ansvar for at udlede mindre CO2 – både privatpersoner, organisationer og virksomheder. Samtidig ønsker ProjectZero at aktivere de ca. 100 mennesker, som i 2018 var med til at udvikle 52 nye projekter, der skal reducere udledning af CO2 fra Sønderborgområdet markant<br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Peter Rathje fra ProjectZero tog udgangspunkt i samtalen som et stærkt medie. Samtalen gør den enkelte mere ansvarlig og engageret og ændrer holdninger. Ud fra den teori udviklede ProjectZero og Tankegang et enkelt og fleksibelt værktøj til at føre samtaler om klima. Det skulle være nemt for ProjectZeros ambassadører at tage med og selv arbejde med, og samtalerne skal kunne holdes af folk uden særligt kendskab til energi og klima.<br />   <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> En færdig pakke med samtaleduge, spillebrikker, roll-up, ekstrakort, instruktion til ordstyreren og særlige dilemmakort. Klimasamtalerne kan holdes overalt, og man kan være klar på 5 minutter. På dugen er der en række emner, og samtalens deltagere lægger hver en brik på det emne, de gerne vil tale om. Så sætter ordstyreren samtalen i gang – og snakken går. Der er ingen rigtige løsninger, og intet krav om at opnå et særligt resultat. Den gode samtale er målet i sig selv. Kernespørgsmålet til alle emner er: Hvad vil vil gøre. Det sætter fokus på handling og på den enkeltes ansvar.</p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Skabelon_forside_640x640.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/11.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/1_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/2_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/3_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/4_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/5_0.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/klimasamtaler"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/10.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 20 Aug 2020 09:38:33 +0000 admin 129 at https://www.tankegang.dk Thisted Vand får brugervenlig hjemmeside https://www.tankegang.dk/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside <span>Thisted Vand får brugervenlig hjemmeside</span> <span><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>tor, 03/26/2020 - 11:41</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Thisted Vand A/S<br />  <br /> <strong>Udfordringen</strong><br /> Thisted Vand ønskede en ny og mere brugervenlig hjemmeside. Designet skulle være moderne og imødekommende, og rent teknisk skulle siden være let at opdatere og enkel at vedligeholde. <br />  <br /> <strong>Processen</strong><br /> Gennem møder og løbende kontakt blev den nye hjemmeside udviklet i et tæt samarbejde mellem Thisted Vand og Tankegang.<br /> En stor del af processen gik ud på at kortlægge og konkretisere Thisted Vands krav og ønsker til den nye hjemmeside. Først og fremmest ønskede vandselskabet, at brugervenligheden blev vægtet højt. Hjemmesiden skulle være let for brugerne at finde rundt på, og de mest populære funktionerne skulle være lige ved hånden. Samtidig skulle den profilere Thisted Vand som et moderne forsyningsselskab, der er til for kunderne. <br />  <br /> <strong>Løsningen</strong><br /> Thisted Vand fik en flot og moderne hjemmeside, hvor brugeren er i centrum. Selvbetjening og driftsstatus ligger på forsiden, hvor de med det samme springer brugeren i øjnene. På forsiden ligger også information om aktuelle projekter, viden om vand og en række andre populære links. <br /> Hjemmesiden er opbygget i bokse, som gør de enkelte sider meget overskuelige og lette at finde rundt på. Designet er lyst og let med en klar lyseblå ’vandfarve’ som et meget iøjnefaldende element. <br /> Endelig opfylder den nye hjemmesiden et krav fra kunden om, at den skal være nem og ukompliceret at vedligeholde. <br />  <br /> <a href="www.thistedvand.dk">www.thistedvand.dk</a></p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/17" hreflang="en">Digitale værktøjer</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/thistedvand_forside_640x640.jpg" alt="Hjemmeside, vand, Thisted Vand, Digital værktøj" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/mockUp_thistedvand.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/syddjursn_1920x1000_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/syddjursn_1920x1000_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/index.php/thisted-vand-faar-brugervenlig-hjemmeside"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/syddjursn_1920x1000_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/index.php/soren-borup-winther" hreflang="und">Søren Borup Winther</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/65" hreflang="da">Digitale løsninger</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/37" hreflang="da">Spildevand</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/34" hreflang="da">Vand</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/71" hreflang="da">Forsyning</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> <div class="field__item"><a href="/index.php/taxonomy/term/62" hreflang="da">Hjemmeside</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">Off</div> </div> Thu, 26 Mar 2020 10:41:55 +0000 admin 198 at https://www.tankegang.dk Samskabelse: Skive Kommune involverer borgerne i ny naturpark https://www.tankegang.dk/index.php/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark <span>Samskabelse: Skive Kommune involverer borgerne i ny naturpark</span> <span><span lang="" about="/user/33" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">lonnie</span></span> <span>ons, 11/06/2019 - 09:09</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Kunden</strong><br /> Skive Kommune</p> <p><strong>Udfordringen</strong><br /> Skive Kommune ønsker at profilere de enestående naturområder ved Flyndersø og Sønder Lem Vig. Formålet er at få flere turister og lokale ud i områderne. Herudover er hensigten at opsamle viden om naturområderne og skabe et lokalt forankret ejerskab til den nye Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. </p> <p><strong>Processen</strong><br /> Har du en god historie om naturområdernQe ved Flyndersø eller Sønder Lem Vig? Sådan lød opfordringen til indbyggerne i Skive Kommune og til alle andre, som på et tidspunkt har haft tilknytning til kommunen. Idéen var at indsamle så mange historier om de enestående naturområder som muligt og få dem skrevet ned og bevaret for eftertiden. </p> <p>Og historier var der masser af! To reportere fra Tankegang kørte i 2 dage kommunen tynd og snakkede med et hav af mennesker. Herefter holdt kommunen åbent hus i 2 dage i en spejderhytte ved bredden af Flyndersø – og også her myldrede skibonitterne ind med spændende historier. </p> <p>Efterfølgende er historierne samlet på en hjemmeside, hvor kommunen nu har et kæmpemateriale lige til at plukke af, når de har brug for at profilere naturområderne i kommunen. Herudover har også lokale foreninger og andre interesserede adgang til materialet.</p> <p>Historierne bliver suppleret af en ny oplevelses-app, som er udviklet af Tankegang og Snapp sammen med Skive Kommune. Målgruppen er ældre skoleelever. Det har en gruppe naturinteresserede borgere talt sig frem til på to workshops om naturparken. Og de unge skal ikke sidde indendørs med næsen i mobilen, for der er appen uden indhold. Man skal ud i området for at få alle oplevelserne. Der får den til gengæld på alle tangenter. </p> <p>I bedste Pokemon-stil dukker små poster med information op over alt i naturparken. Og så er der højdepunkterne med augmented reality. Når man har appen tændt og holder telefonen frem på bestemte steder, dukker en film eller animation op på stedet. Børnene kan vinge posterne af og deltage i en lille konkurrence, når de har været det hele igennem. Og så kan de sende en ulve- eller odderselfie til vennerne.</p> <p><strong>Løsningen</strong><br /> Med projektet fik Skive Kommune involveret rigtig mange mennesker i arbejdet med den nye Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. Det store antal fortællinger gav ny viden og et enestående overblik over områdernes historie, deres særegne naturkvaliteter og de mange mennesker, der gennem tiden har boet og arbejdet i områderne. Hertil kommer, at Skive Kommune fremover har et fikst og færdigt materiale lige til at copy/paste, når en ny vandrefolder eller turistbrochure skal på gaden. <br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-portfolio-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div> <div class="owl-carousel init-carousel-owl portfolio-images" data-items="1" data-items_lg="1" data-items_md="1" data-items_sm="1" data-items_xs="1" data-loop="1" data-pagination="1" data-navigation="1" data-touch_drag="1" data-mouse_drag="1"><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynders%C3%B8_forside.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_1.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_2.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_3.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_4.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_6.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_7.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_8.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_9.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_10.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div><div class="item"> <div class="item-image"> <a href="/samskabelse-skive-kommune-involverer-borgerne-i-ny-naturpark"><img src="/sites/default/files/portfolio-images/Flynderso_11.jpg" alt="" typeof="foaf:Image" /> </a> </div> </div></div> </div> <div class="field field--name-field-kontaktperson field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Kontaktperson</div> <div class="field__item"><a href="/stener-glamann" hreflang="da">Stener Glamann</a></div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/16" hreflang="en">Borgerinddragelse</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/63" hreflang="da">Apps</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/65" hreflang="da">Digitale løsninger</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/22" hreflang="da">Design</a></div> </div> <div class="field field--name-field-skjul field--type-boolean field--label-above"> <div class="field__label">Skjul</div> <div class="field__item">On</div> </div> Wed, 06 Nov 2019 08:09:04 +0000 lonnie 206 at https://www.tankegang.dk