Gå til hovedindhold
Montørapp, Forsyning, App

Effektivitet + Kvalitet = Montør App

Fjernvarme Fyn sparer tid og penge ved at bruge iPad i stedet for papir
Tankegangs Montør app er et effektivt værktøj, der har været med til at løfte effektiviteten og kvaliteten både internt og eksternt, fortæller Lars Rasmussen, der er teamleder for målerafdelingen hos Fjernvarme Fyn.
Fjernvarme Fyn er Danmarks 3. største fjernvarmeselskab med knap 300 ansatte og dækker varmebehovet i Odense og omegn svarende til mere end 90.000 boligenheder. Fjernvarme Fyn´s målerpark består af 67.000 elektroniske varmemålere.

Fra 3 til 24 mand
Lars Rasmussen fortæller, at de blev opmærksomme på Tankegangs løsning for omkring 3 år siden og startede med at lade de 3 montører, der arbejder med målerskift, skifte det papir de har brugt i mange år ud med en iPad. Overgangen til brug af iPad og en elektronisk løsning gik let.
Succesen viste sig så hurtigt, at ledningsafdelingens 17 mand også gik i gang med at bruge appen og siden er Montør Appen også taget i brug af de 2 montører, der fører tilsyn med nye installationer og 2 teknikere som besøger kunder med dårlig afkøling. Dagligt bruger omkring 24 medarbejdere i både måler- og ledningsafdelingen hos Fjernvarme Fyn Tankegangs Montør App. 

Foto fra kundens installation
Målerafdelingens tre montører bruger iPad til at få overblik over deres opgaver, svare på en række spørgsmål om den måler de aktuelt står ved og dokumentere placering og installation ved hjælp af fotos. Alle iPads, og de informationer der indsamles, udveksles løbende med deres centrale it-system på kontoret.
-    De fotos vi tager med Montør App, har vi også stor glæde af senere når vi, eksempelvis støder på ændringer hos en kunde. Det kan være de har sat noget op foran måleren og vi kan så vise at sådan har det ikke altid været, fortæller Lars Rasmussen.

Opgaver vises på kort
I dag vises de mange opgaver montørerne har på en lang liste. Når en opgave er udført, skal en ny i gang og som det er i dag skal montører ved hjælp af sit lokalkendskab gætte sig til hvilken opgave de er nærmest, så de bruger mindst mulig tid på transport. En af de nye funktioner er, at alle opgaver kan vises på et kort. Det vil gøre brugen endnu mere effektiv.

Kvaliteten af VVS-installatørernes arbejde er øget væsentligt 
Når en VVS installatør har sat en ny varmemåler op, møder en af de montører der fører tilsyn, op på adressen, og her tager vedkommende nogle billeder af installationen. De tjekkes efterfølgende af Lars Rasmussen og er der fejl og mangler, så kan VVS installatøren, der selvfølgelig skal rette fejlen, også risikere at få en bøde. Det har i den grad medført en kvalitetsforbedring.
Når egne montører har lavet en ændring, kan den også straks tjekkes på kontoret hos Lars Rasmussen.
Spurgt til Montør Appens stabilitet er Lars Rasmussen også positiv. Den er meget stabil i brug. Når det kommer til support, tøver han ikke: I er meget hurtige!
Lars Rasmussen har netop aftalt, at Tankegang skal udvikle en række nye funktioner til Montør Appén, der vil øge effektiviteten endnu mere.

About