Gå til hovedindhold
Klima, Energi, Vindenergi, VIndmølle, Tankegang

Borgerne skal forstå kommunens klimaplaner

70% CO2 reduktion i 2030 og 100% i 2050. Det er en konkret opgave, som mange kommuner tager på sig og laver solide planer for at realisere.
I planerne står der alt det rigtige om at involvere borgere, virksomheder og organisationer. Involvering starter med forståelse. Borgerne skal forstå, hvad planen går ud for at kunne se sig selv i den eller for lige frem at deltage og gøre noget selv.


Svære ord
Det er en kommunikationsopgave. Alene ordene er vanskelige:
Sektorkobling, Power-to-x, drivhusgasser, carbon capture, mobilitet, genindvindsanlæg, biomasse, ladeinfrastruktur, netto-nul udledning. Hvad har de gang i?
De tekniske løsninger er svære at forstå. Vindmøller producerer strøm, men elnettets opbygning og skiftende priser er vanskeligt stof. Og hvordan strøm kan blive til fjernvarme og brændstof til en bil skal man være tekniker for at fatte.
Men det er nødvendigt, for i den sidste ende er det borgerne, der tænder for varmen derhjemme, kører i bilen og bruger strøm. Hvis de skal vælge de grønne løsninger, skal de forstå dem og forstå, at de er med til at bidrage til den fælles opgave med CO2.


Fantastiske historier
At fortælle disse fantastiske historier er en opgave, Tankegang påtager sig med glæde. Vi har været der før. Da affaldssorteringen startede for mange år siden, hjalp vi kommunerne med at fortælle borgerne, hvordan de skulle sortere deres affald – og hvorfor. (Det gør vi stadig)
Når det gælder klima og energi er det samme opgave. Nemlig at fortælle, hvordan du selv kan bidrage til at udlede mindre CO2, og hvorfor det er vigtigt. En del af borgernes indsats er det fælles – det som kommunen, forsyningsselskaberne og andre gode kræfter står for, og som borgerne i den sidste ende betaler for. 


DIN adfærd gør en forskel
Men lige som med affald er der også en adfærd hos den enkelte, som gør en kæmpe forskel. Det kan være at købe en elcykel eller elbil, at skifte oliefyret ud, at isolere loft og vinduer eller at undgå mad- og ressourcespild i hverdagen.


Fortæl det igen og igen
Når man gør det, bliver man tilfreds med sig selv. Vi mennesker kan godt lide at gøre en god gerning. Prøv bare at studere de tilfredse ansigtsudtryk hos alle mændene på din lokale genbrugsplads lørdag formiddag. De har gjort noget godt for miljøet og bidrager til det, samfundet prioriterer højt. En af grundene til, at de gør det er, at de har fået at vide igen og igen, at genbrug er godt og let.


Film, foldere, historier og pixiudgaver
Tankegang har allerede lavet film, foldere, historier, pixiudgaver og podcast om kommunernes energi- og klimaindsats. Vi glæder os til at hjælpe mange andre kommuner med at fortælle, at den personlige og fælles indsats er nyttig for kliaet og er let for den enkelte at stemple ind på.
 

About