Gå til hovedindhold

Hjælp os med affaldsplanen

Aktiv borgerinddragelse inden planen bliver skrevet
 
Kunden
Reno Djurs I/S
 
Udfordringen
At få input fra borgerne til en ny affaldsplan. Det var et udtrykkeligt politisk ønske, at borgerne skulle have mulighed for at fortælle om deres holdninger, inden Reno Djurs og de to kommuner gik i gang med at udarbejde forslag til ny affaldsplan.
 
Processen
Tankegang interviewede borgere på gaden om deres holdninger til affald og genbrug. Vi etablerede en midlertidig hjemmeside, hvor alle kunne skrive deres mening, som blev offentliggjort på siden. Og vi holdt to workshops med interesserede borgere, hvor de arbejdede videre med de emner, der var kommet op i interviews og på hjemmesiden.
 
Løsningen
Det overordnede budskab var SIG NOGET om affald.
Det var en bevidst åben dagsorden, hvor vi ikke lagde folk ord i munden eller bestemte nogle temaer. De kunne udtale sig om alt, hvad de selv syntes var relevant. Hovedemnet blev meget hurtigt mere sortering, særligt med plast og i mindre grad madaffald. Borgerne ønsker at sortere mere plast fra, også selv om de er klar over, at kun en mindre del ender som nye plastprodukter.
 
snoa.renodjurs.dk

About