Genbrugs-Iver giver børn grønne vaner

”Hvad man i ungdommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer”. 

Ordsproget kunne fint være overskriften for en ny affaldskampagne i Rødovre Kommune. Her er målgruppen nemlig børn og unge i børnehaver og skoler. 

I 4 nye foldere får kommunens børnehavebørn og skoleelever en hel masse viden om affald. Den overordnede pointe er, at affald i dag er en værdifuld ressource, hvis det havner i de rigtige beholdere. Små sjove opgaver, konkurrencer, børnevenligt design og affaldsmaskotten Genbrug-Iver gør emnet sjovt og vedkommende for målgruppen.

Med de 4 foldere får Rødovre Kommune fat i en vigtig målgruppe, nemlig børn og unge. De lærer fra små, at de skal sortere deres affald og aflevere det i de rigtige beholdere. På den måde bliver affaldssortering naturligt for dem, og de kommer ud i verden med vigtig viden og gode, grønne vaner. 

Idéen med folderne er også, at børnene bliver ambassadører i hjemmene, hvor de meget gerne må holde mor og far lidt i ørene, når det gælder sortering affaldet fra den daglige husholdning. Og det lægger jo op til at slutte med endnu et lille ordsprog, nemlig Piet Heins: 

”Forældre kan opdrages til at forstå, men så må man også have haft dem fra små.”

Her er vi også
Søren
18. Jan 2018
Vestforsyning
Søren
17. Jan 2018
Midtfyns Energi
Søren
17. Jan 2018
SK Forsyning