Folk tror, at småt brændbart er småt brændbart

Det fynske forsyningsselskab FFV Energi & Miljø ønsker mere viden om borgernes adfærd på genbrugsstationerne. I samarbejde med Tankegang gennemførte forsyningen derfor i foråret 2016 to spørgeskemaundersøgelser kombineret med observationer på pladserne. Resultatet var overraskende. 

Rigtig mange besøgende på genbrugsstationerne dukkede op med affald i klare sække. Men på trods af, at sækkene indeholdt både pap, plast og andre typer affald til genbrug, røg de helt åbenlyst i containeren til småt brændbart.

Snakken med de besøgende afslørede, at de tolker betegnelsen småt brændbart som alt småt affald, der kan brænde. Det betyder, at de kun sorterer metal og andet ikke brændbart affald til genbrug. Herudover gav de to undersøgelser en række andre nyttige input, der giver FFV et godt udgangspunkt for kommunikationen med brugerne af genbrugsstationerne fremover. 

Først og fremmest kræver bedre sortering, at brugerne forstår og erkender, at de ikke sorterer alt deres affald rigtigt i dag. Det bliver en kommunikativ balancegang, fordi de faste brugere både er glade for og gode ambassadører for genbrugsstationerne. Den opbakning er vigtig at fastholde, og det er FFV opmærksom på, når forsyningen i den kommende tid forsøger at få folk til at sortere mere affald til genbrug og mindre til småt brændbart.  

 

Her er vi også
Søren
18. Jan 2018
Vestforsyning
Søren
17. Jan 2018
Midtfyns Energi
Søren
17. Jan 2018
SK Forsyning