Styr på energien i Helsingør Kommune

Helsingør Kommune energirenoverer i disse år en række ældre kommunale bygninger. Målet er – sammen med kommunens hus- og virksomhedsejere – at bringe CO2-udledningen ned på 1 ton pr. borger om året i 2030 og at blive helt CO2-neutral i 2050. 

Den nordsjællandske kommune ønskede at profilere nogle af energiprojekterne som dokumentation og til inspiration for andre. Tankegang interviewede nøglepersoner og skrev 4 cases om aktuelle projekter, der sammen med oplysninger om de opnåede energibesparelser nu er udgivet i en lille pjece. 

Med de 4 cases og de øvrige informationer i pjecen viser Helsingør Kommune, at kommunen er parat til at gå forrest som et godt eksempel, når det drejer sig om energirenoveringer og nedbringelse af CO2-udslippet fra energimæssigt utidssvarende ejendomme. 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning