Spørg og bliv klogere

Grundvandet i Skive Kommune er under pres. Det er især nedsivning af kvælstof fra landbruget, der er problemet, og kommunen ønsker, at vandværkerne og landmændene går i dialog om bæredygtige løsninger.

For at komme bedst muligt fra start valgte Skive Kommune at undersøge, hvorfor dialogen mellem vandværkerne og landmændene er meget sparsom i dag, og hvad der skal til, for at den kan blive bedre. Undersøgelsen bestod af et spørgeskema til et stort antal landmænd og fokusinterviews med udvalgte landmænd, de private vandværker og Skive Vand.

 Undersøgelsen gjorde udfordringerne meget tydelige og tilførte ny viden til medarbejderne i forvaltningen. Den viden præsenterer forvaltningen for politikerne på et temamøde her i foråret. Med undersøgelsen har både forvaltning og politikere et solidt grundlag for arbejdet med at sikre rent drikkevand i Skive Kommune i fremtiden.

Tankegang deltog med rådgivning og sparring gennem hele forløbet. En visualiseret tids- og procesplan gjorde arbejdet synligt og meget overskueligt for de ansatte i forvaltningen. Tankegang stod desuden for spørgeskemaundersøgelsen og telefoninterviewene. Begge dele blev gennemført som telefoninterviews og efterfølgende samlet i en let overskuelig præsentation med fokus på undersøgelsens hovedkonklusioner.

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning