Sortér i farver på genbrugsstationerne

For lidt affald til genbrug og for meget i containerne til småt brændbart. Det er udfordringen på genbrugsstationerne i Hedensted Kommune, og det tager den østjyske kommune nu hånd om. 

Grønt, gult, rødt og sort. Alt affaldet på genbrugsstationerne har fået en farve, der signalerer, i hvilken rækkefølge det skal sorteres i containerne. Idéen er at aflevere så meget affald som muligt i containerne med de grønne skilte, der er til affald til genbrug. Og så lidt som muligt i containerne med de røde skilte, der er til småt brændbart.

Sammen med Tankegang har Hedensted Kommune udviklet et let forståeligt informationsmateriale om de 4 farver. Materialet omfatter blandt andet en husstandsomdelt pjece, opdateringer på Facebook og en workshop for medarbejderne på genbrugsstationerne. 

Med de 4 farver gør Hedensted Kommune det nemt for borgerne at sortere affaldet til genbrugsstationerne på den rigtige måde. Opfordringen lyder på at sortere affaldet, allerede når man pakker bilen og traileren derhjemme. Så er det let og hurtigt at aflevere i de rigtige containere på pladserne. 

 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning