Ram borgerne med spredehagl

Pjece, plakater, biografreklamer, radiospots i lokalradioerne og film på Facebook. Thisted Kommune har valgt at skyde med spredehagl, når borgerne skal informeres om en ny affaldsbeholder med 2 rum, som lander hos alle husstande i efteråret 2016.

 

Strategien er at møde borgerne på de medier, som de bruger mest, og som de er mest fortrolige med. Den traditionelle pjece i postkassen og information på de sociale medier rammer vidt forskelige målgrupper, og det udnytter den vestjyske kommune i den nye kampagne.

Idéen med information på mange forskellige medier har Thisted Kommune udviklet i samarbejde med Tankegang. Formålet er at give budskabet en så stor gennemslagskraft som mulig, så kommunen kommer godt fra start med den nye beholder.

 

Fakta om ny beholder
Borgerne i Thisted Kommune skal fremover sortere køkkenaffaldet i en beholder med 2 rum. Det ene rum er til restaffald, og det andet er til bioaffald, som typisk er madrester fra husholdningen. Bioaffaldet bliver brugt til fremstilling af biogas, som igen bliver brugt til produktion af el og varme. 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning