Halsnæs Forsyning har strategien på plads

Bag forsyningsselskabernes kerneydelser med håndtering af vand, spildevand, affald og varme ligger omfattende strategiske overvejelser. Det kaster Halsnæs Forsyning lys over i en ny strategipjece til politikere, bestyrelsesmedlemmer, kollegaer i forsyningsbranchen og andre samarbejdspartnere. 

I pjecen ’Et kig ind i fremtiden’ fortæller den sjællandske forsyning om tankerne bag klimasikring af et udsat byområde i kommunen og om arbejdet med et helt nyt testcenter for fyring med biobrændsler. Forsyningen fortæller, at den fra 2015 selv henter dagrenovation i hele kommunen, fordi det vil gavne både økonomien og kontakten med kunderne. En stor vandforbrugende virksomhed i kommunen roser forsyningen for en stabil vandforsyning og et godt samarbejde med forsyningens medarbejdere. Virksomheden drypper dog også lidt malurt i bægeret over høje priser på vand og afledning af spildevand.

På lederpladsen pointerer bestyrelsesformand Thomas Møller, at effektiv forretningsdrift i dag kræver, at forsyningen tilpasser sig en stadig mere liberal og markedsorienteret virkelighed. Det kan blandt andet ske gennem et udvidet samarbejde med andre forsyningsselskaber både i nærområdet og andre steder i landet. Effektiv forretningsdrift er ét af i alt 5 strategiske indsatsområder i forsyningens Strategiplan 2015-2018.

Med strategipjecen får Halsnæs Forsyning kommunikeret til en række interessenter, at man er en veldrevet og moderne virksomhed, der er parat til strategiske samarbejder med relevante samarbejdspartnere. 

Tankegang har hjulpet med sparring, udvikling og produktion af pjecen.

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning