God dialog med politikerne

Hvem er de kære byrådspolitikere? Hvordan får vi en god dialog med dem? Hvordan skal vi præsentere et spændende projekt for dem?

Det var opgaven på sidste del af et kursus, som DANVA, Dansk Byplanlaboratorium og Vand i Byer i foråret har gennemført for 20 medarbejdere fra Haderslev Kommune og Provas samt Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning. Begge arbejder med projekter, hvor klimasikring og byfornyelse går hånd i hånd.

Indflydelse og billeder
Tankegangs Stener Glamann var gæstelærer med et indlæg om kommunikation med politikerne. Stener Glamann har som journalist og kommunikationsrådgiver beskæftiget sig med kommmunalpolitik og forvaltning i 30 år. Hans to hovedpointer var:

1. Byrådsmedlemmer ønsker indflydelse. Så I skal ikke præsentere dem for færdige løsninger, de kun kan sige ja til.
2. Byrådsmedlemmer vil gerne have tingene forklaret med billeder og med så få ord som muligt

Deltagerne fra Haderslev og Frederiksberg har gennem foråret arbejdet med hvert sit fælles projekt og ved afslutningen skulle de præsentere det for to politikere, der på blændende vis spillede rollen som det lokale tekniske udvalg. Det var Jens Sønderskov (SF) fra Skanderborg Kommune og Peder Meyhoff (Enh) fra Favrskov Kommune.

Grøn by og parkering
Begge oplæg kom til at handle om et klassisk politisk dillemma: En mere grøn og klimavenlig by betyder færre parkeringspladser. Hvad siger politikerne til det? Resultatet var en rigtig fin dialog, hvor de to politikere bød ind med alternative forslag. De roste kursusdeltagerne for oplæg med vægt på gode billeder, der appellerer til følelserne.

Se mere om kurset her

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning