Gamle fjender roser de nye vandråd

Gamle fjender, som i årevis har stået stejlt over for hinanden, har arbejdet fint sammen i de 23 nye vandråd, som i det seneste halve år har rådgivet kommunerne om indsatsplaner for vandløbene. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse, som KLs nyhedsbrev Momentum i dag refererer.

Undersøgelsen er foretaget af ph.d-stipendiat Morten Graversgaard fra Aarhus Universitet. Han har sendt spørgeskema ud til de 383 vandrådsmedlemmer og har indtil videre modtaget svar fra 222.

61 pct. mener, at deres involvering har haft betydning for indsatsprogrammet.

63 pct. føler sig involveret i arbejdet.

94 pct. mener, at møderne er gennemført sådan, at alle kan deltage aktivt.

Vandrådene blev nedsat med inspiration fra Sverige. De første vandplaner i Danmark løb ind i store problemer og blev udskudt flere gange. Landbrug og de grønne organisationer stod i hvert sit hjørne og kritiserede skiftende regeringer.

De har nu siddet sammen, og det har været en fin oplevelse de fleste steder.

Positivt overraskede
"Vores folk i vandrådene er blevet positivt overraskede", siger Kitt Bell Andersen fra Landbrug & Fødevarer til Momentum. Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfredningsforening supplerer: "En del medlemmer har følt, at det har været ekstremt gavnligt".

Vandrådene havde ellers en svær opgave. De skulle rådgive kommunerne om de indsatsplaner for vandløb i Danmark, som kommunerne på få måneder skulle udarbejde til Naturstyrelsen. Planerne skal sikre bedre vandmiljø ved at fjerne spærringer og sikre bedre levevilkår for fisk, fugle og planter. Udgangspunktet for hvert vandråd har været et krav fra Naturstyrelsen om at forbedre forholdene på en række konkrete strækninger inden for et fastsat budget.

Alle organisationer vil gerne have vandrådene til at fortsætte - gerne med mere direkte indflydelse. Dog ønsker de sig mere direkte indflydelse og bedre tid til arbejdet.

Tankegang har været involveret i arbejdet i Vandråd Kattegat Skagerrak.

Læs hele artiklen i KLs nyhedsbrev Momentum

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning