Gør skolevejen sikker under gravearbejder

Forsyningsselskaberne står med en særlig udfordring, når et nyt graveprojekt forvandler veje ved skoler og institutioner til et månelandskab af jorddynger og dybe kratere. Udgravninger, vejbomme og omkørselsskilte kan give sved på panden hos enhver morgentravl forælder, der ønsker ungerne sikkert i skole og børnehave. 

Den udfordring løste Ringsted Forsyning med dels et velfungerende net af alternative veje og stier, dels en god kommunikation til forældre, lærere og pædagoger, inden gravearbejdet gik i gang. I en lille pjece til trafikanterne i området fortalte forsyningen, hvad der skulle ske, hvornår det ville ske, og hvilke veje og stier der ville blive spærret. I pjecen var også et oversigtskort over det aktuelle projektområde med de midlertidige ruter til skolen og daginstitutionen indtegnet. 

Med pjecen fik forældre og ansatte på skolen og i daginstitutionen klar besked om gravearbejdet, allerede før det gik i gang. Det betød, at de kunne tjekke de midlertidige veje og stier ud og i ro og mag planlægge turen til skolen og institutionen i graveperioden. Ringsted Forsyning fik med pjecen informeret trafikanterne på forhånd og reducerede på den måde antallet af tidskrævende telefonhenvendelser under gravearbejdet. 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning