Byrådets helt egen vision

29 ud af byrådets 29 medlemmer står på mål for Ringkøbing – Skjern Kommunes nye vision, Naturens Rige. Det samme gør direktion og chefforum samt de største organisationer i kommunen.

- Vi har fået et enestående ejerskab til visionen. Hele byrådet er klar til at gå ud og sælge Naturens Rige, fortæller direktør Anette Ørbæk Andersen fra Ringkøbing – Skjern Kommune.

Visionen er skabt i et flere måneder langt samarbejde mellem byrådet, direktionen og Tankegang. Den startede kort efter nytår, da direktionen interviewede hvert af de 29 byrådsmedlemmer om deres drømme og mål for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Interviewene indgik i et visionsseminar, som direktionen holdt i februar. Her prioriterede politikerne en række nøgleord, som kom frem i debatten.

- Vi kunne fornemme en fælles retning men stod også med et materiale, der strittede i mange retninger. Det overlod vi til Stener Glamann fra Tankegang, som tidligere har hjulpet med at sætte ord og billeder på vores vision, værdier og ledelsesgrundlag, siger Anette Ørbæk Andersen.

I marts præsenterede Stener første udgave for et samlet byråd. Det blev et stort ja fra hele byrådet til Naturens Rige.

Det videre forløb med visualisering og præsentation for samarbejdspartnere og presse blev aftalt, og tidsplanen holdt. Den sidste præsentation i byrådet måtte foregå på video, da Stener Glamann var i Grønland med en affaldskampagne, men her godkendte byrådet det visuelle udtryk. Det er bygget op af små tegninger, som hver især er elementer af Naturens Rige.

Arbejdet med den nye vision slutter ikke med en plakat. Tværtimod – det går i gang. Naturens Rige skal i de kommende år gennemsyre kommunens strategier, politikker, planer og daglige arbejde og skal synliggøres overalt i Danmarks største kommune.

Også det arbejde er Tankegang involveret i.

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning