Borgere i Bangsbo fortalte om oversvømmelser

I sidste uge holdt Frederikshavn Kommune borgermøde med borgerne i området Bangsbo. Mødet drejede sig om de voldsomme oversvømmelser, som beboerne i området blev ramt af i efteråret 2014, og som flere stadig døjer med følgerne af. Der er endnu beboere, der ikke kan flytte tilbage til deres huse, fordi de er ved at blive renoveret efter den megen vand. 

Kommunen inviterede til dialog, sådan at man i fællesskab kunne få kortlagt, hvor oversvømmelserne var værst, og hvad der i givet fald kan gøres fremover. Kortlægningen og dialogen med borgerne er en del af den overordnede plan for klimasikring- og tilpasning i Frederikshavn Kommune. 

I forlængelse af borgermødet er en Facebook-side - På kant med vandet - oprettet, hvor de ramte beboere i Bangsbo-området kan få mere viden og dialog, og hvor man kan dele sine billeder og filmklip af de voldsomme oversvømmelser. Alt sammen er med til at give Frederikshavn Kommune et nøje indblik i, hvor og hvordan oversvømmelserne skete. 

Lige inden sommerferien går en hjemmeside i luften - også kaldet På kant med vandet - hvor der vil være fakta om oversvømmelserne i kommunen, mere info om klimaplan og klimasikring samt dagsordener og referater fra møder og politiske beslutninger. 

Tankegang var med som kommunikationsrådgiver og mødeleder på dagen, og har stået for rådgivningen og produktionen af Facebook-side og kommende hjemmeside. 

 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning