Affaldsinformation fra mormors tid

I sin mors gemmer fandt Tankegangs Claus Grøngaard forleden et eksempel på affaldsinformation fra september 1969. Da afskaffede Horsens Kommune skarnkasserne og gik over til papirsække, og det skulle borgerne naturligvis have en god forklaring på.

Derfor modtog de en lyseblå folder fra Bates Ventil Sække med overskriften "...den er lige til lossepladsen - og det er det fine ved den. Med den var der et sirligt brev fra kommunens renholdningsudvalg samt et 4 siders regulativ for opsamling og bortfjernelse af dagrenovation og andet affald.

I folderen oplister sækkefirmaet en række fordele ved sit produkt:

De undgår den uhygiejniske skarnkasse, fordi sækkene udskiftes med en ny ved hver afhentning

De undgår støjen ved afhentningen

De undgår støvplagen ved udbæring og transport

De undgår ilde lugt

De undgår udklækning af fluer

 

Det fremgår også, at blytungt affald ikke må komme i sækken, og der er en fin begrundelse:

"Smides det i sækken vil det gøre sig de hæderligste anstrengelser for at trykke bunden ud og ødelægge renovationsmandens ryg". 

Et andet problem er væde, og her anbefaler Bates, at man hælder vandet fra kartoffelskrællerne, inden man smider dem ud. Har man syltet, bør man pakke sylteafkoget ind i en avis. 

Så vender vi os mod brevet, som er underskrevet af Magnus Rasmussen og Johs. P. Jensen. De starter med at forklare årsagen:

"Efter foretagne undersøgelser over de hygyiejniske og økonomiske forhold ved den nuværende ordning med opsamling og afhentning af dagrenovation har Horsens byråd besluttet at erstatte skarnkasserne med papirsække"

Sækkene skal i stativer, som Horsens Kommune køber ind. De koster 80 kr. inklusiv levering, og grundejeren skal betale 40 kr. + moms. Betalingen bliver opkrævet over 4 terminer. Det fremgår også, at den årlige renovationsafgift er på 158 kr. Skulle man få brug for en ekstra sæk, kan man købe den for 3 kr. hos skraldemanden, der i brevet får titlen renholdningsarbejder.

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning