11 kort med bedre borgerinddragelse

Husk at inddrage borgerne, lyder kravet fra politikere og chefer.
Så står man der. Til det sidste borgermøde var der bestilt kaffe til 40, men der kom kun 4. Hvad finder man så på?
Tag et spil kort!

11 kort med værktøjer
Tankegang har udviklet et lille sæt med 11 kort, der hver især er elementer i en god borgerinddragelse. Dem tilbyder vi at sætte i spil for at tilrettelægge den proces, I står over for.
Alle 11 kort skal ikke bruges til enhver borgerinddragelse. For store projekter er det måske 3-4 værktøjer, der skal i brug, for mindre kun 1-2.

Kortene er delt op i farver, alt efter borgernes antal og rolle. Det er vigtigt at gøre sig klart, om man vil bruge inddragelsen til at skaffe sig viden eller til at udvikle en løsning. Tit vil der være tale om forløb, hvor man først henter viden ind ved at spørge få eller mange borgere – og siden inviterer borgerne med til at udvikle idéer eller løsninger.

1 spørgsmål går igen
Det underliggende spørgsmål, som vi altid stiller er:
What’s in it for me?

Her er udfordringen at se opgaven fra borgerens synspunkt. Kommunen synes, det er vigtigt, at mange borgere kommer til et offentligt møde om en ny spildevandsplan. Men meget få borgere føler behov for en spildevandsplan, så borgermødet er dømt til at drukne i overflødig kaffe.

Ærgerligt. For der er nogle spørgsmål i planen, som får betydning for mange borgere, og som de også interesserer sig for, når de opdager, hvad det går ud på. Derfor må vi have nogle af de andre kort i brug for at inddrage borgerne. Det kan være en event, hvor man ser urenset spildevand løbe i et badebassin. Det kan være et lille spørgeskema til borgere, der bliver direkte berørt, eller det kan være et timelangt interview med tre borgere, hjemme i deres dagligstue.

Historier bag hvert kort
De 11 kort er udviklet på baggrund af de erfaringer, Tankegang har med borgerinddragelse i kommuner og forsyningsselskaber. Der ligger historier og konkrete eksempler bag dem alle sammen. Vi vil løbende udvikle og tilpasse dem, efterhånden som de bliver brugt ude i det kommunale landskab.

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning