– Det må bare ikke være kedeligt

En udfordring. Det kan man vist roligt kalde det, når opgaven går ud på at fange halvvoksne skoleelevers interesse for affald og genbrug. En god begyndelse er at tage målgruppen med på råd, og det var netop, hvad House of Sience, Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning gjorde, da de skulle udvikle et nyt undervisningsmateriale om affald til ungdomsuddannelserne. 

På en række workshops med elever og lærere fik affaldsmedarbejderne vigtig viden om, hvordan undervisningsmaterialet skulle skrues sammen, hvis det skulle have gennemslagskraft i klasselokalerne. Den overordnede konklusionen var, at det for alt i verden ikke måtte være kedeligt. Udfordringen blev derfor at finde de mest spændende og overraskende indgange til viden om affald.

 

Involvere og engagere

Resultatet blev en hjemmeside, der i høj grad lægger op til at involvere og engagere eleverne. Der er fokus på dilemmaer, som er oplagte at diskutere i klasserne, og eleverne skal for eksempel tage stilling til følgende spørgsmål:

·Hvorfor havner så meget affald i naturen, når stort set alle siger, at det er noget svineri?
·Er det bedst at genbruge affaldet eller fyre med det i anlæg, der producerer el og fjernvarme? 
·Sodavand på dåse, plastflaske eller glasflaske – hvad er mest miljøvenligt?

Med det nye undervisningsmateriale viser Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning, at man prioriterer gode affaldsvaner hos de kommende generationer højt. Hjemmesiden giver lærere og elever på ungdomsuddannelserne nogle let tilgængelige indgange til klasseundervisningen, og siden egner sig fortrinligt som inspiration til gruppearbejder om affald og genbrug.

Se hjemmesiden på www.findskjulteskatte.dk

 

Her er vi også
Claus G
12. Oct 2017
Næstved kommune
Claus G
10. Oct 2017
Rudersdal kommune
Claus G
10. Oct 2017
Halsnæs forsyning